Rail & OV

 

 

Snel naar > Alle Markten • Maritiem • Rail & OV • Luchtvaart • Gezondheidszorg • Industrie & Energie • Bouw • Nautisch • Wegvervoer

Innovatie en oplossingen voor het openbaar vervoer

Weet u hoe de cabine van het voertuig (tram, metro, trein of anders) vormgegeven moet zijn en afgestemd op de reiziger en machinist? Hoe organiseert u het onderhoud van voertuigen en welke processen en gereedschappen zijn dan nodig om gezond en veilig het onderhoud te kunnen uitvoeren? En wat dacht u van comfort en sociale veiligheid van de reiziger? Zo een paar dingen die met voertuigen in het openbaar vervoer te maken hebben.

In gesprek met onze consultant

Behoeften van de markt

Wij weten welke mogelijkheden u heeft, bijvoorbeeld als het gaat om:

Menselijk gedrag: Waarneming

Vaak wordt gedacht dat de harde infrastructuur geen relatie heeft met mensen, maar dat is onterecht. Wat dacht u van zichtbaarheid van lichtseinen en borden? De bestuurder neemt waar en het oog reageert anders op nieuwe lichttechnologie dan op traditionele lichttechniek. En de bestuurder moet alert zijn om tijdig en correct waar te nemen. Het ontwerp van de infrastructuur kan daarbij helpen. En andere interface tussen mens en infrastructuur betreft aanleg en onderhoud. Ook daar moeten techniek en werkprocessen zodanig zijn dat mensen veilig en gezond kunnen werken.

Risico’s en incidenten

Wat zijn de belangrijkste risico’s en hoe voorkomt u incidenten? We gaan aan de slag met BowTie, Tripod Beta, FMEA, CRIOP, HAZOP, STEP-analyse, ECFA+, HFIT, BFA en RCA.
We leveren vanuit het perspectief van human factors en veiligheid een bijdrage aan de safety case, zodat het ontwerp intrinsiek veilig is en de vereiste veiligheidsbewijsvoering op dit vlak compleet is. We geven op deze wijze invulling aan de norm ISO50126 ‘Railway Applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)’.
Speciaal voor de railsector geven we invulling aan de Common Safety Method RiskEvaluation and Assessment (CSM REA) of aan de Common Safety Methode Safety Management Systems (CSM SMS).

Ontwerp

Klopt de bewegwijzering en zijn bedieningssystemen voor bestuurders gebruiksvriendelijk? We maken styleguides en bijvoorbeeld bedieningssystemen voor de verkeersleiding.

Capaciteit en bezetting

Hoe voorkomt u te hoge werkbelasting en wat zijn de mogelijkheden voor een betere organisatie van het rooster? We voorkomen vermoeidheid en optimaliseren fysieke inzet. De verkeersleiding is bijvoorbeeld een belangrijke spin in het web en de verkeersleiders moeten ondersteund worden door goede applicaties zodat ze geen fouten maken of overbelast raken. En dat niet alleen in normaal ongestoord bedrijf, maar ook bij verstoringen en calamiteiten. Dan zijn de werkprocessen en de organisatie van het werk van belang. Uiteindelijk gaat het om een passende personele bezetting van de verkeersleiding.

Innovatie en oplossingen voor ProRail, NS en anderen

Intergo heeft brede en diepgaande kennis en ervaring in zowel de behoefte bij reizigers, voorkeuren, mogelijkheden (en beperkingen) van medewerkers, als beschikbare technische en organisatorische oplossingen. We helpen bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties in het openbaar vervoer.
Onze innovaties en oplossingen creëren we voor organisaties zoals ProRail, de NS, DB Cargo, NetworkRail en bijvoorbeeld de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarnaast werkten we binnen de spoorwegen en het openbaar vervoer voor de OOIS (Belgische onderzoeksraad), CAF, Siemens, Alstom, GVB en bijvoorbeeld HTM, Regiotram Utrecht, Qbuzz en RET en de Metro van Kopenhagen.