Fysieke werkbelasting

 

 

Inzicht in fysieke belasting voorkomt blessures en ongevallen.

Lichamelijk zwaar werk leidt tot een hoge fysieke werkbelasting. Door toenemende werkdruk en vergrijzing neemt het risico op blessures toe, met onnodig ziekteverzuim tot gevolg. In veel situaties ligt de belasting hoger dan bedacht, omdat het ontwerp van de werksituatie voorbijgaat aan belangrijke aspecten die ongemerkt de werkdruk verhogen.

Het is vaak lastig om specifieke blessures en ongevallen toe te wijzen aan concrete situaties op de werkvloer. Het is de onderliggende fysieke werkbelasting die een belangrijke rol speelt. Door de fysieke belasting in de werkomgeving goed te laten onderzoeken wordt duidelijk waar zich de knelpunten bevinden.

In gesprek met onze consultant

Kirsten Schreibers
+31 (0)6 1862 3585 • [email protected]
LinkedIn

Ervaar de meerwaarde

Laat u de pijnlijke knelpunten en ongemakken in de omgeving aan het licht brengen? We creëren meerwaarde door de werkomgeving tot in detail te onderzoeken. We richten ons op de fysieke werkbelasting, omgevingsfactoren en bijvoorbeeld de bedrijfscultuur- en gedragsnormen. Ze spelen allemaal hun rol, met lichamelijke belasting tot gevolg.

Uit ons onderzoek komen belangrijke aanbevelingen naar voren. Met relatief eenvoudige aanpassingen in de middelen, taken en werkprocessen creëren we:

Slimme logistiek

Hoe voorkomt u dat medewerkers zware lasten onnodig verplaatsen? We helpen de logistiek slimmer in te delen en fysieke belasting te beperken.

Ergonomische werkplekken

Wat is de ideale werkhoogte voor werknemers? We adviseren en helpen ergonomisch in te richten, om ongemakken en pijntjes te voorkomen.

Een constructieve werkwijze

Wat weerhoudt werknemers ervan om elkaar te helpen als dat nodig is? We doorbreken machoculturen en stimuleren samenwerken.

Oplossingen voor iedere situatie

RSI

Richten medewerkers zich vooral op één hoofdtaak? Het verbetert de efficiëntie, maar herhalende bewegingen liggen op de loer. Het werkt RSI in de hand, dat daardoor steeds vaker voorkomt.

Hoe helpt u RSI buiten de deur te houden, zonder in te leveren op efficiëntie? We brengen het risico op RSI in kaart met aandacht voor werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en de werkwijze. Met een gericht plan van aanpak bannen we RSI uit de veel voorkomende klachten.

Inrichten en werkplekken

Een goede gezondheid van werknemers vraagt om een doordachte inrichting van werkplekken. Werknemers die werken in comfortabele omstandigheden komen tot gemiddeld betere prestaties.

We meten wat u wilt weten en brengen daarmee omgevingsfactoren zoals licht, geluid, klimaat gevaarlijke stoffen en trillingen in kaart. We maken inzichtelijk of u aan de geldende wetgeving voldoet en hoe het ontwerp van de werkplek beter kan bijdragen aan de gezondheid op de werkvloer.

Gereedschappen en hulpmiddelen

Hoge eisen aan de kwaliteit vragen om goed gereedschap en de juiste (hulp)middelen. Werkprocessen verlopen pas efficiënt en prettig als het materiaal goed is afgestemd op de werksituatie.

Met maatwerk gaan we na welke eisen de werkomgeving stelt aan de te gebruiken gereedschappen en middelen. Met gerichte adviezen leggen we de basis voor meer comfort, veiliger gebruik, minder blessures en snellere werkprocessen.

Machines en machinerichtlijnen

Nieuwe machines voldoen netjes aan de ARBO-wetgeving. Maar hoe gaat u nog een stap verder? We adviseren onafhankelijk en helpen machines en richtlijnen te optimaliseren speciaal voor de prestaties van uw bedrijf.

We letten op meer dan de CE-normering, gebruiksvriendelijkheid en de belasting van gebruikers. Vanuit een totaalbeeld adviseren we onder andere over onderhoud, aanpassing en recycling. Het resultaat is een effectieve, veilige en gebruiksvriendelijke werkomgeving die uitnodigt tot vooruitdenken.

Trillingen en schokken

Hoe verlaagt u de trillingsbelasting in rijdende voortuigen of bij trillende machines en handgereedschap? We adviseren over wettelijke grenzen en stimuleren om gezonder en comfortabeler te werken.

We meten, beoordelen, adviseren en helpen de trillingsbelasting te verlagen. Bovendien adviseren we over het (her)ontwerp van trillingsarme voertuigen, machines en gereedschappen. Het resultaat is verminderde fysieke werkbelasting, voor een betere duurzame inzetbaarheid van werknemers.

MMH Calculator app

Met deze gratis versie van de MMH Calculator (Manual Material Handling) kunt u het aanbevolen maximale tilgewicht berekenen. De berekening is gebaseerd op de herziene NIOSH-methode. Deze methode wordt internationaal erkend, en wordt (in vereenvoudigde vorm) ook door de Nederlandse Arbeidsinspectie gehanteerd. De app is geschikt om te worden gebruikt in arbeidssituaties waarin tiltaken voorkomen. Na invoer van enkele kenmerken van de tilsituatie wordt het maximaal aanbevolen tilgewicht berekend, en wordt het risico van de huidige tilsituatie aangegeven. Tevens wordt inzichtelijk hoe de tiltaak verbeterd kan worden. Lees vooral ook de Infotab in de app: daarin wordt aangegeven in welke situaties de NIOSH-methode NIET mag worden gebruikt. Binnenkort wordt de Pro-versie van de MMH Calculator verwacht, waarmee meer belastende activiteiten (duwen/trekken/dragen) kunnen worden geanalyseerd.

Bron: Waters TR, Putz-Anderson V, Garg A, Fine LJ. Revised NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting tasks. Ergonomics. 1993 Jul;36(7):749-76.

De app is beschikbaar voor,