Capaciteit en bezetting

 

 

Voorkom te hoge werkbelasting

Hoe hoog is de werkbelasting in uw meld- of controlekamer en wat zijn de gevolgen als u er twee of meerdere samenvoegt?
Het zijn belangrijke vragen over de capaciteit en bezetting, net als wanneer u  wilt weten hoeveel medewerkers er onder normale omstandigheden en bij calamiteiten nodig zijn.

Welke procedures helpen operators hun taken beter uit te voeren en hoe verloopt de samenwerking tussen interne en externe betrokkenen?
Het zijn deze vraagstukken waar we u bij Intergo graag bij ondersteunen.

Dus wilt u de roosters beter laten aansluiten op de dag, nacht, het weekend of de seizoenen? Of wilt u het werk beter verdelen over de mensen en beschikbare werkplekken? Als het gaat om capaciteit en bezetting helpen we u graag de werkbelasting inzichtelijk te maken. We onderzoeken mogelijke knelpunten en denken met u na over beschikbare oplossingen.

In gesprek met onze consultant

Wij maken werkbelasting inzichtelijk

Wij maken de werkbelasting inzichtelijk en laten bijvoorbeeld zien hoeveel medewerkers er nodig zijn om een proces soepel te laten verlopen. Daarbij houden we rekening met belangrijke factoren die van invloed zijn op de prestaties en het welzijn van medewerkers.

We werken op basis van literatuur, (inter)nationale normen en onze uitgebreide ervaring uit praktijkonderzoeken. Bovendien hanteren we de ISO 10075 (2017)-norm als belangrijk uitgangspunt.

Het model voor werkbelasting, capaciteit en bezetting bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

  Taakvereisten

  Wat is er nodig om de gevraagde prestatie te leveren?
  U kunt denken aan de hoeveelheid werk, de variatie in de moeilijkheidsgraad en de snelheid waarmee er gewerkt moet worden.

  Werkomgeving

  Hoe zien de werkplek en bredere werkorganisatie eruit?
  Het gaat om regelmogelijkheden, eventuele ondersteuning, sociale druk en bijvoorbeeld procedures en de stijl van leidinggeven.

  Persoonlijke factoren

  Welke kennis, ervaring en privé-omstandigheden spelen een rol?
  Belangrijke factoren zijn competenties, stressbestendigheid, commitment en bijvoorbeeld individuele verschillen tussen medewerkers.

  Toolkit met beproefde instrumenten

  Het onderzoek naar de capaciteit, bezetting en werkbelasting doen we met een brede toolkit van beproefde instrumenten. Het gaat bijvoorbeeld om:

  RSME en IWS

  We meten hoe mensen hun werkbelasting ervaren met instrumenten die zijn ontwikkeld aan de universiteiten van Groningen en Nottingham. Bij Intergo hebben we dit vertaald naar een uitgebreide bruikbare normering, handleiding en scoremethodiek. We vinden concrete relaties tussen ervaren werkdruk, activiteiten en persoonsgebonden kenmerken.

  Taakweging, OWAT en Bobit

  Met deze instrumenten meten we de taakvereisten, die we bovendien kunnen voorspellen voor nieuwe situaties. Zo brengen we nieuwe functies in kaart, net als het werken met nieuwe systemen of volgende nieuwe strategieën. Onze voorspelling helpt de werkwijze, functies en hulpmiddelen op de juiste manier in te richten. Onze voorspelling helpt de werkwijze, functies en hulpmiddelen op de juiste manier in te richten, maar ondersteunt ook de keuzes voor personele bezetting.

  HRV, Pupillometrie en Eye-tracking

  Naast de mentale werkbelasting meten we met deze instrumenten ook de fysiologische belasting. U kunt denken aan bijvoorbeeld de hartritme-variabiliteit tijdens werkzaamheden, net als Eye-tracking waarmee we de pupildiameter kunnen meten. Zo krijgt u een goed beeld bij de lichamelijke werkbelasting die medewerkers ervaren.

  Pupil Labs | Pupil Invisible glasses