Services

 

 

Intergo streeft naar een veilige, gebruiksvriendelijke en duurzaam productieve werkomgeving. We brengen belangrijke risico’s in kaart en verbeteren de werkomgeving in organisaties, instellingen en overheden. Met vakkundig onderzoek, concrete ontwerpen, trainingen op maat en deskundige implementatie leveren we oplossingen die werken.

Onderstaand zijn de diverse productgroepen verder toegelicht.

Ontwerp

  Ontwerp

 • Of het nu gaat om fysieke producten, een werkplek of om digitale toepassingen, Intergo zorgt voor een optimaal ontwerp. Met onze ‘Human centred design’ aanpak realiseren we gebruiksvriendelijkheid, doelmatigheid en veiligheid.

Fysieke Werkbelasting

  Fysieke Werkbelasting

 • Wat veroorzaakt de belangrijkste blessures en onnodig ziekteverzuim? We ontwerpen werkomgevingen waarin de situaties niet ongemerkt de werkdruk verhogen.

Capaciteit en Bezetting

  Capaciteit en Bezetting

 • Waar loopt de werkbelasting ongemerkt te hoog op? We brengen de werkbelasting in kaart en optimaliseren op basis van de capaciteit en ideale bezetting.

Menselijk Gedrag

  Menselijk Gedrag

 • Hoe kun je mensen zo beïnvloeden dat ze daadwerkelijk het gewenst gedrag vertonen? Wij beschikken over de juiste methodes en oplossing hiervoor.

Veiligheid

  Veiligheid

 • Hoe voorkomt u vanuit verbeterde veiligheid de meeste menselijke fouten? Begrip van de omstandigheden en omgeving vormt de basis tot concrete adviezen en aanpassingen.

Duurzame Inzetbaarheid

  Duurzame Inzetbaarheid

 • Hoe blijven de werknemers duurzaam inzetbaar? Wij ondersteunen in het realiseren van een goede werkbalans zijn.