Menselijk gedrag

 

 

Het gewenste veiligheidsgedrag bereiken

Hoe kan het ontwerp van de omgeving invloed hebben op gedrag dat gebruikers vertonen? Hoe kun je mensen zo beïnvloeden dat ze daadwerkelijk het gewenst gedrag vertonen?

Aandacht voor de psychologie van ontwerpen en nudges in de omgeving helpen om op onbewust niveau aan te sturen op gewenste keuzes. Aandacht voor drijfveren van gedrag helpt om mensen bewust en onbewust te stimuleren in hun gedrag.

In gesprek met onze consultant

Gedrag en middelen om dit te veranderen

Wat bepaalt hoe mensen zich gedragen? Het is een optelsom van eigen motivaties, overtuigingen en bijvoorbeeld de (sociale) omgeving waarin ze zich bewegen. Belangrijke thema’s zijn beloningen op korte en lange termijn, risico-inschattingen en bijvoorbeeld kuddegedrag. 

De behoefte aan beloningen, angst om iets mis te lopen en wens hetzelfde als anderen te willen vormen de drie oeremoties die veel gedrag verklaren. Intergo gebruikt een palet aan middelen om gedrag te beïnvloeden en sturen:

Bewustwording creëren

Kennisoverdracht en een passende cultuur leggen de basis voor bewustwording van het gewenste gedrag. Intergo stimuleert door bewust te maken van wat er tot dan toe te weinig aandacht krijgt.

Gewenst bedrag vastleggen

Door gewenst gedrag in regels vast te leggen ligt er een basis die bepaalt wat er wenselijk is. We stimuleren door op te schrijven en kraakhelder te communiceren. 

Ontwerpen met actieve nudges

Actieve nudges helpen onbewust te primen, stellen de standaard of sturen met een sociale norm. Ook herinneringen aan eerdere  commitment en framing in positieve of juist negatieve zin dragen bij aan een ontwerp dat verleidt tot het gewenste gedrag.

Iedere maatwerk-aanpak ontwikkelen we aan de hand van het ABC van gedrag. Met de juiste Antecedents trainen we en schrijven we voor, om het Behavior te observeren en meten, terwijl Consequences met bonussen of beloningen stimuleren of juist ontmoedigen. De A en B en C kunnen niet zonder elkaar, je moet aandacht hebben voor alle drie om op een duurzame manier gewenst gedrag te realiseren.

We gebruiken stimulerende en remmende factoren in de omgeving om bijvoorbeeld snelheidslimieten te handhaven. En wist u dat het bepalen van de standaardoptie invloed heeft op hoeveel mensen er wel of niet meedoen aan een nieuw initiatief?
Met onze nudges en Design Thinking helpen we organisaties hun gedragsmaatregelen effectief in te voeren. We gebruiken kennis over gedrag en het menselijk brein om de veiligheid te verbeteren.

Specialist voor diverse thema’s

Verkeersgedrag

Wat stimuleert weggebruikers zich veilig te gedragen in het verkeer? Of hoe remt u gevaarlijk gedrag rondom bruggen, overwegen en op snelwegen?

Werkomgeving

Risicovolle beroepen in de bouw, op werkplaatsen en in de productie-industrie vragen om een focus op een cultuur waarin veilig gedrag vanzelfsprekend is. Hoe zorgen we ervoor dat de juiste procedures ook daadwerkelijk worden gevolgd?

Crowd Control

Soepele stroomlijnen en de juiste sturing van mensen garandeert zowel de veiligheid als belangrijke doorstroming. Wat zorgt ervoor dat aanwezigen zich op stations, perrons en vliegvelden veilig verplaatsen of positioneren?