Duurzame inzetbaarheid

 

 

Werken aan duurzame inzetbaarheid voor meer motivatie en performance van de organisatie.

Werk wordt complexer en vraagt door digitalisering om nieuwe competenties. Van medewerkers wordt gevraagd zich flexibel op te stellen en mee te veranderen zodra de organisatie daar opdracht voor geeft.

Hoe gaat u om met werk waarin 150 in plaats van 15 storingen plaatsvinden en hoe verschilt een bewakende rol qua werkbeleving van een uitvoerende? Duurzame inzetbaarheid gaat over fysieke en mentale belasting, om over motivatie en uiteindelijk de performance en continuïteit van uw organisatie.

In gesprek met onze consultant

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid gaat over autonomie, over competenties en over de juiste balans binnen uw bedrijf. Aan de hand van 7 eigenschappen van het Eigen Regie-model door prof. Tinka van Vuuren wordt duidelijk waar het in uw organisatie om draait:

Kunnen

Is uw medewerker capabel en maken de omstandigheden het mogelijk om het werk goed, veilig en gezond uit te voeren?

Bewustzijn

Leg uit hoe het gedaan moet worden, maak het belang duidelijk en zorg voor zelfkennis.

Willen

Motiveer met haalbare doelen en laat medewerkers werken aan werk dat bij ze past.

Durven

Geef medewerkers de moed om te durven en laat ze het zichzelf gunnen.

Geïnformeerd

Informeer en leg uit, zowel over de taak als over het beleid van de bredere organisatie.

Mogelijkheden

Creëer mogelijkheden en bied de benodigde praktische faciliteiten om het werk uit te voeren waarbij veiligheid en gezondheid gewaarborgd zijn.

Mogen

Verzeker de goedkeuring van anderen en geef medewerkers de verantwoordelijkheid.

Meten en verbeteren

Het uiteindelijke doel moet een goede balans zijn, tussen uw organisatie, de specifieke werkzaamheden en de medewerker die deze taken uitvoert. Stem het werk af op de medewerker en help de medewerker zich te ontwikkelen om het werk beter uit te voeren.

Intergo faciliteert zowel zelfreflectie als de belangrijke dialoog. We helpen werkgevers door middel van zelfreflectie en leiderschap omstandigheden te creëren waaruit gezond, veilig en stimulerend werk volgt voor medewerkers. Andersom zorgen we voor de dialoog over veiligheid en waardering. Met een participatieve aanpak in het ontwerp krijgt de medewerker zelf de regie en draagt de werkomgeving bij aan duurzame inzetbaarheid.

Na een nulmeting en een assessment van de medewerker, het werk of de complete organisatie stellen we de prioriteiten vast. We kiezen voor continuous of substainable improvement op het verbeterwiel en helpen samen te werken en daarna samen de successen te vieren.

Ervaar de voordelen

De digitalisering, flexibilisering en vergrijzing brengen belangrijke uitdagingen met zich mee. Dit vraagt om een nieuwe toekomstvisie, waarin medewerkers gelden als het human capital van uw bedrijf.

Met tastbare interventies, door de dialoog aan te gaan en meetbare verbeteringen door te voeren helpen we uw organisatie graag de voordelen te ervaren van het centraal stellen van uw human capital in de toekomst van uw organisatie. We werken bijvoorbeeld aan:

Taken en de werkplek

Welke rol spelen werkprocessen, ondersteunende technologie en het werkplekontwerp?

Functie en samenstelling

Hoe kunnen taakverbreding, -verdieping of -roulatie en een ander rooster een rol spelen?

Ontwikkeling van medewerkers

We onderzoeken en geven trainingen, opleidingen, lifestyle en meten fysieke en mentale belasting.

Omgeving en de organisatie

Hoe is de ondersteuning door het management en wat kan er beter in de veiligheidscultuur?

Taken en de werkplek
Functie en samenstelling
Ontwikkeling van medewerkers
Omgeving en de organisatie

Welke rol spelen werkprocessen, ondersteunende technologie en het werkplekontwerp?

Hoe kunnen taakverbreding, -verdieping of -roulatie en een ander rooster een rol spelen?

We onderzoeken en geven trainingen, opleidingen, lifestyle en meten fysieke en mentale belasting.

Hoe is de ondersteuning door het management en wat kan er beter in de veiligheidscultuur?