Veiligheid

 

 

Voorkom de meeste menselijke fouten

Hoe verbetert u de veiligheid en voorkomt u bijvoorbeeld menselijke fouten? Het is helaas de reden voor veel ongevallen, terwijl die incidenten in veel gevallen voorkomen kunnen worden. Het zijn vaak de technieken die leiden tot fouten, die weer het gevolg zijn van organisatorische of omgevingsfactoren binnen de organisatie. Door de omstandigheden en omgeving waarin mensen werken te begrijpen is het mogelijk om de meeste menselijke fouten te voorkomen.

Intergo is gespecialiseerd in het verbeteren van de integrale veiligheid. Met de focus op zowel de concrete situatie, het gedrag als de omgeving voorkomen menselijke fouten, door de situatie en omstandigheden beter in te richten. Daarvoor maken we gebruik van een aantal mogelijkheden en toepassingen, die we specifiek afstemmen op uw situatie.

In gesprek met onze consultant

Alfred van Wincoop
+31 (0)6 8012 2489 • [email protected]
LinkedIn

Onze oplossingen voor meer veiligheid

Benieuwd naar onze oplossingen voor een veilige omgeving met omstandigheden die menselijke fouten voorkomen? We zetten een aantal van de mogelijkheden op een rij:

Veiligheidscultuur

Veel van de (bouw)ongevallen ontstaan door menselijke fouten. Met aandacht voor de opleidingen en instructies voor medewerkers creëren we een cultuur waarin veiligheid centraal staat. We helpen bedrijven gedrag te sturen, op een leuke manier aan veiligheid te werken en daarmee zowel medewerkers als het management uit te dagen. We zorgen voor haalbare doelen, helpen te leren van fouten en zorgen er met Plan, Do, Check, Act voor dat het lukt om de veiligheid steeds verder te verbeteren.

Veiligheidsprogramma’s

Met surveys en veiligheidsprogramma’s meten we de successen en brengen we eventuele tegenvallers snel in beeld. Dat helpt om tijdig bij te sturen en de successen met elkaar te vieren. Het draagt bij aan de motivatie om te veranderen naar meer veiligheid, waarbij we alle betrokkenen op één lijn brengen. De doorlopende beoordeling en eventueel bijsturing garandeert een focus op de gewenste resultaten.

Veiligheid op de bouwplaats

Gaat het om veiligheid op de bouwplaats? We werken samen met aannemers en voeren concrete veiligheidsonderzoeken uit voor andere opdrachtgevers. We maken plannen, zorgen voor deskundigen op de bouwplaats en werken aan bijvoorbeeld instructiefilms, meldsystemen, toolboxen op alle niveaus en hebben daarin onder andere aandacht voor het leiderschap.

Verandermanagement

Met de focus op concrete activiteiten en processen voeren we veranderingen door waar voldoende draagvlak voor is. We voorkomen vaag geformuleerde doelen en kernwaarden, door succesvolle implementaties door te voeren waar medewerkers en andere betrokkenen zelf mee aan de slag gaan. Met de buy-in en zichtbare betrokkenheid van het management creëren we effectief verandermanagement.

Risicoanalyses

Wilt u een innovatie of andere belangrijke verandering doorvoeren? We doen een uitgebreide risicoanalyse, waarbij we de human factor net zoveel aandacht geven als andere dynamische factoren met unieke eigenschappen. Met veelgebruikte methoden zoals BowTie, FMEA, CRIOP, HAZOP, STEP-analyse, ECFA+, STEP brengen we het risico op heldere wijze in kaart.

Safety in Design

Werkt u aan een ontwerpproces en is de veiligheid daarvan belangrijk? We zorgen er met gevaaridentificatie en risicobeoordeling voor dat we al in een vroeg stadium risico’s op letsel minimaliseren of zelfs elimineren. Dat doen we voor gebouwen, apparatuur en bijvoorbeeld voertuigen. Zo kunt u rekenen op een veilig ontwerp, waarbij we alle belangrijke aspecten nauwlettend in de gaten houden.

Leren van incidenten

Veel incidenten vinden plaats omdat er onvoldoende of helemaal niet wordt geleerd van vergelijkbare situaties uit het verleden. Samen met onze zusteronderneming LFI24 kunnen we analyseren, maatregelen nemen en herhalingen voorkomen om de veiligheid te verbeteren. Daarbij houden we rekening met drijfveren, methoden, middelen en output, als belangrijke basis voor een aanpak met methodieken zoals TrioPod en BFA.