Industrie & Energie

 

 

Snel naar > Alle Markten • Maritiem • Rail & OV • Luchtvaart • Gezondheidszorg • Industrie & Energie • Bouw • Nautisch • Wegvervoer

Veiligheid voorop bij duurzame innovatie

De industrie en energiebranche staat met de energietransitie, de circulaire economie en bijvoorbeeld smart industries voor grote uitdagingen. Hoe combineert u de belangrijkste innovaties met veiligheid die vertrouwen geeft? Door de veiligheid integraal te betrekken werkt u aan duurzame vooruitgang, waarbij ook de gezondheid en effectiviteit voorop staan.

In gesprek met onze consultant

Alfred van Wincoop
+31 (0)6 8012 2489 • [email protected]
LinkedIn

Veiligheid, gezondheid en effectiviteit in het ontwerp

Intergo beschikt over deskundige veiligheidsconsultants met specifieke ervaring in de industrie en energiemarkt. We weten wat er speelt en dat er in controlekamers en op andere werkplekken vaak meerdere taken worden uitgevoerd. Dus gaat het om voertuigcabines, controlekamers of andere werkplekken? Wij helpen u het werk veilig, gezond en effectief te laten uitvoeren. Bovendien gaan we daarbij verder dan de arbo-vereisten, zodat de maatregelen optimaal bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie.

We helpen meld- en controlekamers en voertuigen te ontwerpen, waarbij we altijd uitgaan van de gebruiker. We voorkomen een te hoge werkbelasting, garanderen goede zichtlijnen en brengen de beschikbare hulpmiddelen en informatiebronnen in kaart. Op die manier ontwerpen we een veilige, gezonde en bovendien effectieve werkplek.

Veiligheidscultuur en incidentenonderzoek

We creëren een veiligheidscultuur, waarbij de omgeving en omstandigheden veilig gedrag stimuleren. Daarmee voorkomen we menselijke fouten, terwijl we met incidentenonderzoek bijvoorbeeld nagaan waar het mis ging en hoe u dat in de toekomst kunt voorkomen. Daarvoor werken we samen met onze zusteronderneming LFI24.

We zijn onder andere BowTie- en Tripod Beta-gecertificeerd en zijn u graag van dienst met bijvoorbeeld duidelijke plannen, ervaren veiligheidsdeskundigen, instructiefilms en bijvoorbeeld een meldsysteem voor onveilige situaties.