Bouw

 

 

Snel naar > Alle Markten • Maritiem • Rail & OV • Luchtvaart • Gezondheidszorg • Industrie & Energie • Bouw • Nautisch • Wegvervoer

Op een veilige plaats om te werken

Veel van de bouwongevallen en -incidenten ontstaan door menselijke fouten. Toch zijn het de omgeving en omstandigheden die daarvoor helaas vaak de basis leggen. Hoe creëert u op de bouw een veilige plek om te werken en wat is er nodig om de ergonomie en duurzame inzetbaarheid te verbeteren? Het zijn vraagstukken waar de consultants van Intergo u uitstekend mee kunnen helpen.

We kennen de bouwprocessen en weten waar het binnen de bouw om gaat. Daarom worden we bij onze klanten onderdeel van het bouwteam. Samen met bijvoorbeeld aannemers garanderen we de veiligheid met bijvoorbeeld instructievideo’s, veiligheidsdeskundigen op de bouwplaats en de focus op veiligheidsleiderschap. Daarnaast doen we vakkundige incidentenonderzoeken, zoals de inspectie dat vereist. Daarvoor werken we samen met onze zusteronderneming LFI24.

In gesprek met onze consultant

Alfred van Wincoop
+31 (0)6 8012 2489 • [email protected]
LinkedIn

Cultuur die veilig gedrag bevordert

Menselijke fouten zijn veelal een gevolg van de omgeving en omstandigheden. Intergo creëert een veiligheidscultuur die veilig gedrag bevordert. Daarbij hebben we veel aandacht voor de human factor en voor gedrag, waarmee we ondertussen de ergonomie en duurzame inzetbaarheid op de lange termijn verbeteren. Het gaat ons om de veiligheid, gezondheid en een goede ergonomie, die wat ons betreft hand in hand gaan.

We schrijven op de werkvloer gerichte handleidingen en procedures. Die zijn uniform en hebben een breed draagvlak, omdat we daar alle betrokkenen bij betrekken. We voorkomen abstracte instructies en aanwijzingen op een te hoog niveau. In plaats daarvan maken we een vertaalslag naar de praktijk, waarbij we natuurlijk gebruik maken van moderne digitale mogelijkheden.