Veilig gedrag bij beweegbare bruggen

Veilig gedrag bij beweegbare bruggen

In een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is vastgesteld dat een geel vlak op bruggen mogelijk (als “nudge”) een bijdrage kan leveren aan veiliger gedrag van voetgangers en langzaam verkeer. Verondersteld wordt namelijk dat tijdens een brugbediening...
Geïntegreerde verkeerscentrale

Geïntegreerde verkeerscentrale

De provincie Zuid-Holland ontwikkelt een nieuwe, geïntegreerde bedien- en verkeerscentrale, voor een nog betere bereikbaarheid en een beter gebruik van wegen en vaarwegen. De provincie besteedt hierbij expliciet aandacht aan de interactie tussen mens, techniek en...
Airside veiligheid

Airside veiligheid

Veiligheid bij alle processen op Amsterdam Airport Schiphol is van het grootste belang. Het Schiphol joint sector Integral Safety Office heeft restrisico’s in grondafhandeling en -transport vastgesteld, ondanks eerdere ondernomen acties.Daarom is de noodzaak...
Human Factors toetsmethodiek veiligheid beweegbare objecten

Human Factors toetsmethodiek veiligheid beweegbare objecten

Op basis van onderzoek concludeerde de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) dat het ongeval bij de Den Uylbrug in 2016 niet beschouwd mag worden als een uitzonderlijke situatie met veiligheidsrisico’s bij bediening van kunstwerken. Volgens de Raad zijn...
Binnenvaart leert over human factors in incidentonderzoek

Binnenvaart leert over human factors in incidentonderzoek

Een grote Europese binnenvaartbevrachter in vloeibare producten vermoedt dat ca. 20% van hun incidenten is veroorzaakt door een vorm van afleiding van bemanning in de stuurhut. Daarom wil het onderzoeksteam van deze bevrachter leren om achterliggende oorzaken op het...