Terug naar > Projecten
Airside veiligheid

Veiligheid bij alle processen op Amsterdam Airport Schiphol is van het grootste belang. Het Schiphol joint sector Integral Safety Office heeft restrisico’s in grondafhandeling en -transport vastgesteld, ondanks eerdere ondernomen acties.Daarom is de noodzaak ontstaan om deze risico’s en de achterliggende oorzaken echt te doorgronden.

Intergo heeft in samenwerking met Hudson Global Consulting de volgende activiteiten uitgevoerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden:

  • Procedure & Praktijken vragenlijst (Hearts & Minds);
  • Meta-analyse van de Schiphol-incidentendatabase (SOLACE);
  • Sessies met werknemers (focusgroepen Incident & Driving for Excellence);
  • Sessies met management (QMS en SMS gap-analyses);
  • Observaties van alle grondafhandelingsprocessen (beoordeling van human factors en ergonomische aspecten op kritische locaties).

Door deze veelzijdige aanpak en door de focus op alle organisatorische niveaus, identificeerden we de achterliggende oorzaken van menselijk gedrag op de vliegtuigopstelplaatsen en randwegen alsmede de organisatorische invloedsfactoren. Dit biedt concrete richting aan verdere verbeteringen in de ‘airside’ veiligheid.

Datum van publicatie

25 november, 2020

Tags