Terug naar > Projecten
Human Factors toetsmethodiek veiligheid beweegbare objecten

Op basis van onderzoek concludeerde de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) dat het ongeval bij de Den Uylbrug in 2016 niet beschouwd mag worden als een uitzonderlijke situatie met veiligheidsrisico’s bij bediening van kunstwerken. Volgens de Raad zijn veiligheidsrisico’s een resultaat van de samenhang en interactie tussen mens, techniek en omgeving. Als gevolg daarop ontwikkelde platform WOW samen met Intergo een Human Factors toetsmethodiek voor beweegbare objecten.

De toetsmethodiek biedt beheerders een handreiking om de veiligheid van beweegbare objecten te analyseren op Human Factors aspecten. De methodiek hanteert een integrale aanpak, die Human Factors aspecten beoordeelt vanuit het perspectief van de bediening, het wegverkeer en het vaarwegverkeer. Ten grondslag aan de toets liggen de menselijke waarneming, het vermogen om de situatie te begrijpen en ernaar te kunnen handelen, de verwachtingen die mensen hebben en de bereidheid om bepaald gedrag te vertonen. Een gebrekkig ontwerp van het object of inrichting van de (bedien)omgeving kunnen leiden tot veiligheidsrisico’s. Bijvoorbeeld, beperkte camerabeelden leiden tot een beperkte waarneming door de bedienaar, onduidelijke verkeersborden maakt de situatie onbegrijpelijk voor de weggebruiker en late zichtbaarheid van het object geeft de schipper weinig tijd om bijtijds te reageren. Daarbij biedt de toets aandachtspunten die deze Human Factors aspecten beïnvloeden en mogelijk kunnen worden verbeterd. Deze liggen op het gebied van omgeving, techniek en organisatie.

De toetsmethodiek is beschreven, maar is nog niet gevalideerd. Op dit moment wordt de methodiek bij verschillende vaarwegbeheerders toegepast. De resultaten worden gebruikt voor de validatie. De huidige toetsmethodiek is verkrijgbaar via de WOW website.

Datum van publicatie

25 november, 2020

Tags