Veilig gedrag bij beweegbare bruggen

Veilig gedrag bij beweegbare bruggen

In een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is vastgesteld dat een geel vlak op bruggen mogelijk (als “nudge”) een bijdrage kan leveren aan veiliger gedrag van voetgangers en langzaam verkeer. Verondersteld wordt namelijk dat tijdens een brugbediening...
Human Factors toetsmethodiek veiligheid beweegbare objecten

Human Factors toetsmethodiek veiligheid beweegbare objecten

Op basis van onderzoek concludeerde de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) dat het ongeval bij de Den Uylbrug in 2016 niet beschouwd mag worden als een uitzonderlijke situatie met veiligheidsrisico’s bij bediening van kunstwerken. Volgens de Raad zijn...
Binnenvaart leert over human factors in incidentonderzoek

Binnenvaart leert over human factors in incidentonderzoek

Een grote Europese binnenvaartbevrachter in vloeibare producten vermoedt dat ca. 20% van hun incidenten is veroorzaakt door een vorm van afleiding van bemanning in de stuurhut. Daarom wil het onderzoeksteam van deze bevrachter leren om achterliggende oorzaken op het...
Incidenten en risico analyse bruggen

Incidenten en risico analyse bruggen

In Vlissingen heeft zich in 2017 een incident voorgedaan op de Sloebrug. Tijdens het openen van de brug was nog een fietser aanwezig op het beweegbare gedeelte van de brug. Het incident heeft niet tot een ongeval geleid. De provincie Zeeland heeft Intergo gevraagd om...
A new crew manning instrument for EU inland waterway transport

A new crew manning instrument for EU inland waterway transport

In the inland waterway transport sector, the European Social Partners – ETF, EBU and ESO – aim for the development of modern manning regulation for crewmembers on the European Waterway Network. The only regulation in force now is the RNP (Rhine Navigation...