Terug naar > Projecten
Geïntegreerde verkeerscentrale

De provincie Zuid-Holland ontwikkelt een nieuwe, geïntegreerde bedien- en verkeerscentrale, voor een nog betere bereikbaarheid en een beter gebruik van wegen en vaarwegen. De provincie besteedt hierbij expliciet aandacht aan de interactie tussen mens, techniek en omgeving, zoals in 2016 is aanbevolen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport Ongeval Den Uylbrug, Zaandam.

Al vroeg in de ontwikkelfase betrok de provincie Intergo bij het uitwerken van de plannen. De belangrijkste onderwerpen zijn het samenvoegen van storings- en incidentmanagement binnen de nieuwe centrale en het toevoegen van weg- en vaarwegverkeersmanagement bij de brugbediening in de nieuwe centrale. Onze human touchbestond uit het inbrengen van grondige kennis van de werkprocessen en de toepassing van verschillende interactieve technieken en werkvormen. Samen met afgevaardigden van alle betrokkenen hebben we met user journeys, rollenspellen en mock-ups de veranderingen tastbaar gemaakt en geëvalueerd. Hierna hebben we gezamenlijk adviezen en oplossingsrichtingen uitgewerkt voor de benodigde competenties, de organisatie van het werk, de benodigde informatietechnologie en de huisvesting.

Wij leverden samen met de gebruikers ook adviezen over het ontwikkelen en uitdragen van de nieuwe visie, het laten ervaren van de urgentie van deze verandering door de hele organisatie en de vertaling naar concrete actieplannen voor de vervolgfasen. Zonder deze elementen van leiderschap en strategie ontstaat tijdens veranderprocessen immers snel weerstand, verwarring of ongerustheid en blijft een succesvolle verandering uit.

Projectleider Ellen van der Knaap van de provincie Zuid-Holland is enthousiast over onze vakkennis en de wijze waarop we samen met de provincie een grote, diverse groep mensen hebben meegenomen in de ontwikkelingen door abstracte voorstellen concreet te maken.

Datum van publicatie

25 november, 2020

Tags