Nautisch

 

 

Snel naar > Alle Markten • Maritiem • Rail & OV • Luchtvaart • Gezondheidszorg • Industrie & Energie • Bouw • Nautisch • Wegvervoer

Nederland telt meer dan 1.500 beweegbare bruggen en bijna 2.000 sluizen. Verregaande automatisering, doorlopende renovaties en de toenemende intensiteit van transport leiden tot steeds grotere uitdagingen om dit allemaal veilig, gebruiksvriendelijk en duurzaam productief te houden. Hoe bewaakt u de veiligheid als efficiëntie de nieuwe norm is?

Intergo kent de veelheid aan betrokkenen en weet waar het wringt. Wij begrijpen hoe we de neuzen van bestuurders van voer- en vaartuigen, passagiers, bedienaars van infra en regelgevers met een slim ontwerp allemaal dezelfde kant op krijgen. We houden rekening met de uiteenlopende eisen, begrijpen hoe het ontwerp verleidt tot gewenst gedrag en ontwikkelen een omgeving die de weg vrijmaakt voor gebruiksvriendelijke oplossingen.

We werken intensief samen met beleidsmakers, management, engineers en uitvoerenden. Het resultaat is een optimaal integraal nautisch ontwerp. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij altijd de veiligheid, effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid, om daar duurzaam productief gebruik van te kunnen blijven maken.

In gesprek met onze consultant

Advies, ontwerp en onderzoek

Onze betrokken en ervaren experts onderzoeken, adviseren en ontwerpen. De human factors spelen een belangrijke rol, zodat we de veiligheid en efficiëntie ook in de praktijk kunnen garanderen. We kennen de eigenaardigheden van de mens en het gedrag, op de diverse niveaus in de organisatie. Daar houden we rekening mee in toegepaste onderzoeken, onze adviezen en de ontwerpen voor de nautische branche.

Inzicht in risico’s en incidenten

Benieuwd waar we bij Intergo zoal aan werken? We maken integrale risicoanalyses met aandacht voor bedienaars, vaarweggebruikers en weggebruikers. Bovendien doen we bij incidenten en ongevallen onderzoek naar de achterliggende oorzaak of rode draad. We zijn daarvoor BowTie- en Tripod Beta-gecertificeerd.

We evalueren, ontwerpen en implementeren optimale interacties tussen mens en machines. Dat doen we bijvoorbeeld voor beslissingsondersteunende systemen aan boord, zoals de collission warning systems en detectivetechnologie in camera- en bediensystemen voor bruggen.

Daarnaast ontwerpen we werkomgevingen voor de stuurhut, kraancabines en controlekamers. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor alles dat de alertheid en concentratie helpt te verbeteren. Tegelijkertijd werken we aan goede roostering en bemensing van bediencentrales en controlekamers, waarin medewerkers fit zijn en tijd hebben voor het oplossen van incidenten en storingen.

Ten slotte trainen we medewerkers en geven we instructies voor blijvende optimale prestaties in alle genoemde situaties. Zo dragen we bij aan een duurzaam productieve werkomgeving, die ondertussen veilig en gebruiksvriendelijk is.