Devices machinist

Devices machinist

Machinisten van NS Reizigers hebben verschillende middelen en applicaties ter beschikking in de cabine. Het is een maatschappelijk fenomeen dat er een groei is aan informatiebehoefte en voortschrijdende technologie. Dit biedt steeds meer mogelijkheden om informatie op...
Big-data onderzoek machinistenprestaties

Big-data onderzoek machinistenprestaties

In toenemende mate is er data beschikbaar uit allerlei systemen. Voor NS betekent dit dat het mogelijk wordt om te leren uit gerealiseerde ritten, en daaruit lessen te trekken voor de toekomst. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de privacy van de betrokken...
A new crew manning instrument for EU inland waterway transport

A new crew manning instrument for EU inland waterway transport

In the inland waterway transport sector, the European Social Partners – ETF, EBU and ESO – aim for the development of modern manning regulation for crewmembers on the European Waterway Network. The only regulation in force now is the RNP (Rhine Navigation...
Verkeerscentrale Amsterdam

Verkeerscentrale Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft een verkeerscentrale. Deze verkeerscentrale is verantwoordelijk voor de veiligheid in diverse tunnels in de stad en voor het verkeersmanagement in en rondom het centrum van de stad. Voor de nabije toekomst worden meerdere nieuwe tunnels...
Werkbelasting ProRail

Werkbelasting ProRail

ProRail Verkeersleiding streeft naar een optimale werkbelasting van treindienstleiders op werkplekken van 12 verkeersleidingsposten. Onderzoek op deze posten wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de werkbelasting op individuele werkplekken en mogelijkheden deze te...