Terug naar > Projecten
Big-data onderzoek machinistenprestaties

In toenemende mate is er data beschikbaar uit allerlei systemen. Voor NS betekent dit dat het mogelijk wordt om te leren uit gerealiseerde ritten, en daaruit lessen te trekken voor de toekomst. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de privacy van de betrokken medewerkers.

Intergo, Berenschot en Intellerts hebben een pilot uitgevoerd om aan te tonen dat het mogelijk is om verschillende databases op een betrouwbare wijze te koppelen, de privacy te waarborgen en betekenisvolle analyses uit te voeren.

Als pilot is de introductie van de nieuwe Flirt treinen geëvalueerd. Het is mogelijk gebleken om kenmerken van de opleiding, de machinisten en de uitgevoerde diensten te koppelen aan de (machinisten)prestaties. Zowel ICT-technisch als juridisch is daarbij volledig voldaan aan de huidige en komende privacywetgeving en ICT-security richtlijnen. Berenschot/Intellerts heeft de database-inrichting en –analyse voor hun rekening genomen. Intergo heeft – mede door middel van workshops met domeindeskundigen – gezorgd voor goede onderzoekshypothesen en voor duiding van de resultaten.

Dit onderzoek is vervolgens doorgezet gericht op kwantitatief onderbouwde adviezen m.b.t. de introductie van nieuw materieel en de uitrol van het Europese treinbeveiligingssyteem ERTMS.

De unieke aard van het onderzoek is beloond met een publicatie in het peer-reviewed journal Applied Ergonomics.

Datum van publicatie

14 november, 2020

Tags