Terug naar > Actueel
CCTV Richtlijnen

In toenemende mate wordt cameratoezicht ingezet. Bijvoorbeeld voor de bewaking van de openbare orde, toegangsbeveiliging, maar ook bij de besturing van processen in de industrie. Bij de keuze voor CCTV-systemen ligt de focus vaak op de kwaliteit van de camera’s, de bandbreedte en andere technische zaken. De taak van de operator is echter onderbelicht. Vandaar dat Intergo meewerkt aan de totstandkoming van Human Factors Richtlijnen voor het mens-gericht ontwerpen van cctv-systemen. De ontwikkeling ervan blijkt nodig, omdat in de praktijk het eindresultaat van gerealiseerde cctv-systemen vaak tegenvalt. Centrale vraag in het onderzoek naar de richtlijnen: ziet de gebruiker wel wat hij moet kunnen zien? Over de voortgang van het onderzoek en de richtlijnen hebben we in het vakblad Security Management een artikel geschreven.

14 oktober 2013 – door drs Kirsten Schreibers EurErg

Datum van publicatie

14 oktober, 2013

Category

Tags