drs Kirsten Schreibers EurErg

drs Kirsten Schreibers EurErg

Human factors consultant
schreibers@intergo.nl

Wat beweegt Kirsten

De dagelijkse praktijk beweegt Kirsten: waarom doen mensen wat ze doen en welk ontwerp past daar het beste bij? Mensen zijn voor haar het kloppend hart in werkprocessen, te midden van de techniek.

Kirsten zorgt voor een functioneel ontwerp, dat geaccepteerd wordt door de betrokkenen en bijdraagt aan optimale bedrijfsprestaties. Dat doet zij door op pragmatische en systematische wijze de vraagstukken stap voor stap tot de kern te ontrafelen, waar soms verrassende ontwikkelingen uit voortkomen. Zij zorgt vanaf de start van een project tot en met realisatie en daarna voor inbreng van de menselijke factor. Daarbij hanteert zij de systeemaanpak waarin mens, techniek en organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Kirsten heeft ervaring in verschillende bedrijfskritische processen, zoals de (chemische) industrie, transport, security. Zij vindt het interessant om kennis en ervaringen uit verschillende sectoren te delen, zoals uit de industrie, gezondheidszorg, transport, of discrete productieprocessen.

Wat doet Kirsten

Analyseren en ontwerpen van:

  • interface met geautomatiseerde processen
  • fysieke en mentale werkbelasting
  • werkorganisatie
  • werkplekken, werkruimten, gebouwen

Ontwikkelen en verzorgen van scholing / onderwijs

Achtergrond

Gezondheidswetenschappen (MSc, Universiteit Maastricht)
Industrieel Ontwerpen (TU Delft)
Docentenopleiding Faculteit Bewegingswetenschappen (Vrije Universiteit)
Europees geregistreerd ergonoom (EurErg)

En verder

Lid van Human Factors NL, vereniging voor ergonomie
Redacteur en auteur Handboek Arbeid en Gezondheid (Vakmedianet)
Auteur van diverse internationaal gepubliceerde artikelen

twitteraccount: @kschreibers

Blogartikelen