Terug naar > Actueel
Nooit meer Mindf*cks op de OK!

U weet het waarschijnlijk nog niet, maar u gaat een enorme fan worden van de NEN 8009:2018! Dit is de nieuwe norm voor hoe ziekenhuizen de zorg veilig moeten organiseren. Een voorloper op deze norm ging over specifieke patiëntveiligheidsthema’s zoals het voorkomen van postoperatieve wondinfecties of het voorkomen van lijnsepsis. Nu staat er in deze nieuwe norm een belangrijke zin voor u als medewerker op de OK, namelijk: “het management stimuleert het situatiebewustzijn van medewerkers”.  Situatiebewustzijn is een bekend psychologisch principe en gaat over hoe wij de wereld om ons heen waarnemen, daar betekenis aan geven en er vervolgens naar handelen. Een onvoldoende of onjuist situatiebewustzijn kan een oorzaak zijn voor het maken van een ‘fout’. Het situatiebewustzijn van de mens wordt door veel, heel veel, factoren bepaald en is voornamelijk een onbewust proces. Het is precies dit principe wat bijvoorbeeld Victor Mids gebruikt in zijn Mindf*ck shows op TV en in het theater. Door middel van afleiding of het anders presenteren van informatie kan hij mensen voor de gek houden en een illusie creëren. Maar, ditzelfde principe is natuurlijk ook op u van toepassing als u op de OK staat. Enkele factoren die uw situatiebewustzijn beïnvloeden op de OK zijn bijvoorbeeld de complexiteit van de OK-omgeving en de taak, het ontwerp van interfaces van apparatuur en software, mate van vermoeidheid en werkdruk, persoonlijke doelen en verwachtingen, sociale verstoringen, mate van ervaring en vakbekwaamheid, de kwaliteit van werkbare procedures en protocollen… En zo kan ik nog wel even door gaan. U en ik weten allebei dat deze factoren nog lang niet allemaal optimaal zijn geregeld op de OK (riep daar iemand medicatiespuiten die op elkaar lijken?). Met andere woorden; u werkt naar mijn mening dagelijks in een Mindf*ck op de OK, zonder een kaartje voor het theater van Victor Mids te hoeven kopen. Geen nood, dankzij deze nieuwe norm en dat ene zinnetje is dat binnenkort voorbij. Droomt u mee? Altijd de juiste informatie op het juiste moment, altijd een optimale werkbelasting, geen onduidelijke interfaces van EPD’s met verstopte informatie meer, alarmsignalen die direct aangeven wat u moet doen en geen medicatiespuiten meer die op elkaar lijken! Dus ik zou zeggen: op naar het management met de NEN 8009 in uw hand!

30 november 2018 – door Gert-Jan Kamps MSc

Datum van publicatie

30 november, 2018

Category

Tags