Terug naar > Actueel
TASCS – Een nieuwe basis voor bemanningsregels in Europese binnenvaart

14/10/2019 – De huidige bemanningsregelgeving in de Europese binnenvaart is sterk verouderd en verschilt sterk binnen Europa. De ontwikkelingen in (scheeps-)technologie, de nieuwe arbeidstijdenrichtlijn, de Europese harmonisatie in opleidingseisen en de veranderende arbeidsmarkt vragen om een passender model voor het vaststellen van de minimaal benodigde bemanning aan boord.

Intergo heeft op basis van een werkbelastingsonderzoek een nieuw instrument ontwikkeld voor het vaststellen van het benodigd aantal type bemanningsleden voor de Europese binnenwateren, samen met onderzoekspartners DST (Duisburg) en professor Turnbull (Bristol).  Met ondersteuning van de Europese Commissie is het onderzoek TASCS (Towards A Sustainable Crewing System) uitgevoerd voor de sociale partners in de Europese binnenvaart die zijn vertegenwoordigd door de European Transport Workers’ Federation (ETF), de European Skippers’ Organisation (ESO) en de European Barge Union (EBU).

In de binnenvaart bestaat er druk om tegelijk zo economisch mogelijk – met zo weinig mogelijk mensen –  te werken én veilig alle soorten taken aan boord te kunnen vervullen. Het TASCS-instrument gaat uit van de kenmerken van de te maken reis en van de menstaken aan boord voor het hele transportproces

Het instrument houdt daarbij rekening met:

  • type lading (droge bulk, natte bulk, passagiers, etc.);
  • schepen en hun technische uitrusting (mate van automatisering vgl. het huidige S1/ S2);
  • taken voor de bemanning;
  • waterweg infrastructuur en verkeerscondities (bijv. sluizen, drukte);
  • business model waarin sommige processen zoals bijv. onderhoud of ondernemerschap zijn uitbesteed;
  • kenmerken en procedures van havens en terminals;
  • reizen van en naar het schip bij aflossing.

Het instrument gaat uit van de bestaande regels voor arbeidstijden.

Tijdens werkbezoeken aan verschillende soorten, representatieve schepen in heel Europa zijn analyses gemaakt van de taken aan boord en hun kenmerken zoals werkbelasting. Gecombineerd met inzichten in (niet-)technologische ontwikkelingen in de toekomst vormen deze bevindingen de basis van TASCS.

De resultaten zijn verwerkt tot een ‘web-based’ instrument. Het bemanningsplan wordt per reis gemaakt op basis van de activiteiten aan boord die passend zijn bij het type lading en de kenmerken van de reis. Het resultaat is het benodigde aantal minimum netto bemanningsuren per competentie voor die reis. Aanvullend dient men na te gaan welke toeslagen nodig zijn zoals voor bijvoorbeeld onervaren crew, bijzondere evacuatie-eisen en fatigue management toeslagen voor gezonde roosters.

Datum van publicatie

14 oktober, 2019

Category

Tags