Terug naar > Actueel
Roadmap voor een landelijk kader brugbediening

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt in het onderzoek ‘Veiligheid van op afstand bediende bruggen’ vast dat er jaarlijks enkele ernstige incidenten en/of ongelukken plaatsvinden met op afstand bediende bruggen. De OVV concludeert dat dit samenhangt met het uitblijven van uniformiteit en duidelijke richtlijnen wat betreft de bediening van bruggen.

In opdracht van platform WOW ontwikkelt Intergo samen met vhp human performance en vaarwegbeheerders een roadmap richting een landelijk kader voor brugbediening. De roadmap beschrijft onder andere de onderwerpen die voor uniformering in aanmerking komen en de stappen die moeten worden ondernomen om het landelijk kader te realiseren.

Datum van publicatie

16 februari, 2021

Category

Tags