Terug naar > Projecten
Seinzalen ProRail

De 12 seinzalen, van waaruit ProRail de treindienstleiding verzorgt, waren toe aan vernieuwing. Er wordt nieuw meubilair gebruikt en de inrichting wordt aangepast aan nieuwe werkwijzen en functies. Samen met een klankbordgroep heeft Intergo een nieuw inrichtingsconcept ontwikkeld.

We hebben daartoe de volgende stappen doorlopen:

  1. We hebben een functioneel relatiediagram opgesteld. Hierin wordt duidelijk wie op welke manier met wie samenwerkt en communiceert. Dit vormt de basis voor het vervolg.
  2. Met 1:25 maquettes van de werkplekken zijn uiteindelijk 2 alternatieve inrichtingsconcepten opgesteld.
  3. Deze inrichtingsconcepten zijn in 3D uitgewerkt, op zo’n manier dat vanuit de ooghoogte van kleine en grote medewerkers zowel zittend als staand door de ruimte bewogen kan worden. De voor- en nadelen van bepaalde opstellingen worden hiermee zeer inzichtelijk gemaakt, en er kunnen in detail aanpassingen gedefinieerd worden.
  4. Een van de concepten is uitgewerkt als definitief ontwerp. Van dit ontwerp wordt een 3D animatie gemaakt, dat dient om alle andere medewerkers te informeren. Resultaat is een gedragen en ergonomisch verantwoord ontwerp.

Verder zijn in het ontwerpproces de middelen, verlichting, beeldschermopstelling etc. meegenomen.

Deze participatieve aanpak is erg tijdeffcient, en geeft een groot draagvlak onder management en medewerkers door vooraf gebruik te maken van strikte ontwerpuitgangspunten, rollen en verantwoordelijkheden. De human factors consultant dient zowel als proces facilitator als expert op ergonomisch gebied.

Klik hier om de nieuwe seinzalen te zien.

Datum van publicatie

14 november, 2020

Tags