Terug naar > Projecten
Recruitment van proefpersonen voor Human Factors study medische hulpmiddelen

Intergo is gevraagd door een fabrikant van medische hulpmiddelen om in het kader van haar usability engineering proces (ISO 62366) de beoogde doelgroep te specifiëren en te rekruteren voor een human factors test.

Het betrof hier een medisch hulpmiddel om insuline toe te dienen. Intergo stelde hiervoor de inclusie- en exclusiecriteria op en de populatiekenmerken. Het betrof een doelgroep van onder de 18 jaar, die lastig te bereiken was. Intergo is dan ook trots dat ze alle proefpersonen heeft kunnen werven en de human factors test geslaagd is. Met de resultaten van de human factors test kan de fabrikant zijn engineering proces doorzetten en is ze compliant met de deelvereisten voor de CE-markering op het gebied van usability engineering.

Datum van publicatie

25 november, 2020

Tags