Terug naar > Projecten
Hulpmiddel Rangeren met ERTMS

Eén van de uitdagingen die de invoering van ERTMS met zich meebrengt is het rangeren met ERTMS. Hiervoor is door het ERTMS Programma een aantal prototypes ontwikkeld voor een hulpmiddel om effectief te kunnen rangeren met ERTMS. Intergo voert het validatieonderzoek uit om de Geschiktheid voor Gebruik conform ISO-25010 te bepalen.

ERTMS

ERTMS

ERTMS

ERTMSERTMS

Datum van publicatie

2 februari, 2021

Tags