Terug naar > Actueel
Ergonomische werkplekken voor luchtverkeersleiders LVNL in Polaris

Op 4 september 2020 is het nieuwe radar- en trainingscentrum Polaris van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op Schiphol-Oost geopend door Koning Willem-Alexander.

Intergo heeft de nieuwe standaard iCAS console geoptimaliseerd tijdens mock-upsessies met luchtverkeersleiders. LVNL heeft het ontwerp zoveel mogelijk gestandaardiseerd voor alle rollen. Er is alleen onderscheid gemaakt naar de taken van luchtverkeersleiders die het vliegverkeer afhandelen in het naderingsgebied van de luchthaven (approach) en in het hogere luchtruim (area control). Hiervoor is deels andere apparatuur nodig. We zorgden voor het uitgangspunt ‘design for all’ in het ontwerp. Door dit uitgangspunt kunnen alle luchtverkeersleiders, ook die met een beperking of bijzondere lichaamskenmerken de console naar tevredenheid gebruiken.
In Polaris gaan de luchtverkeersleiders met het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem iCAS werken. Dit systeem wordt in de winter van 2022-2023 in gebruik genomen en maakt het mogelijk vliegverkeer efficiënter af te handelen. Het vervangt het al jaren in gebruik zijnde AAA-systeem. In Polaris staan nu ongeveer 80 van deze nieuwe consoles voor verkeerleiding voor de burgerluchtvaart, militaire luchtvaart en het opleiden en trainen van luchtverkeersleiders. Zie meer hier.

Datum van publicatie

5 september, 2020

Category

Tags