Risico & Incident

Risico & Incident

Bij innovaties of veranderingen in bedrijfsprocessen hoort een risico-analyse. We behandelen de human factor in zo'n analyse niet als een technische component met een vaste faalkans, maar als dynamische factor met unieke eigenschappen.

Risicoanalyse en incidentonderzoek

Ook wordt Intergo veel gevraagd om (onafhankelijk) incidentonderzoek te doen. Aangezien bij 60-90% van de incidenten menselijk gedrag een rol heeft gespeeld, komt de expertise van Intergo juist dan volledig tot zijn recht.

Methoden

Intergo beschikt over methoden waarmee de human factor kwalitatief of kwantitatief meegenomen wordt. We zoeken daarbij aansluiting bij de meest gebruikte methoden, zoals BowTie, PRISMA, FMEA, CRIOP, HAZOP, STEP-analyse, ECFA+, HFIT, BFA en RCA.

Referentieprojecten Risico & Incident

CRIOP kraancabine

CRIOP is een op human factors gebaseerde risicoanalyse ontwikkeld door SINTEF. Een CRIOP-analyse wordt uitgevoerd om te verifiëren en valideren of een controlecentrum veilig en efficiënt alle gebruikssituaties kan afhandelen. lees meer

MIS Chirurgie

Intergo onderzoekt kans op fouten en gezondheidsrisico

Pontes Medical is bezig met de ontwikkeling van een Minimal Invasive Manipulator (MIM). De MIM is een volledig mechanische manipulator die de arbeidsomstandigheden voor chirurgen tijdens minimaal invasieve chirurgie (MIS) sterk verbetert. lees meer

Ongeval Hermalle-sous-Huy

Op 5 juni 2016 vond te Hermalle-sous-Huy (België) een aanrijding tussen een passagierstrein en een goederentrein plaats. Hierbij zijn 3 doden (waaronder de machinist) en 9 zwaargewonden te betreuren. lees meer

Incidenten en risico analyse bruggen

In Vlissingen heeft zich in 2017 een incident voorgedaan op de Sloebrug. Tijdens het openen van de brug was nog een fietser aanwezig op het beweegbare gedeelte van de brug. Het incident heeft niet tot een ongeval geleid. De provincie Zeeland heeft Intergo gevraagd om het onderzoek naar dit incident uit te voeren om situaties als deze in de toekomst te voorkomen. lees meer