Veiligheidscultuur

U heeft veiligheid op 1 staan, maar toch blijkt dat in de dagelijkse gang van zaken niet altijd even lekker uit de verf te komen. Men spreekt dan al snel van een te beperkte veiligheidscultuur. Daarnaast kan uw opdrachtgever van u verlangen of u wilt aantonen waar u staat op het gebied van veiligheidscultuur, meestal gemeten aan de hand van een veiligheidscultuur ladder. Deze module is in beide gevallen essentieel om te volgen.

We gaan in op wat cultuur nu eigenlijk is, hoe we daar veiligheid aan toevoegen en vooral, hoe vergroten we de veiligheidscultuur van organisaties. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijke modellen en van cultuurinterventies die bewezen effectief zijn gebleken.

Wat levert het u op?

  • Inzicht in welke factoren een veiligheidscultuur creëren;
  • Het kunnen toepassen van concrete tools en methodes om (veiligheids-) cultuur te beïnvloeden;
  • Het kunnen opstellen van een realistisch groeipad om de veiligheidscultuur te verbeteren;
  • Handvatten om de balans tussen individuele verantwoordelijkheid en organisatie inzichtelijk te krijgen.

Na deze module kunt u direct aan de slag om het onderwerp veiligheidscultuur te integreren in uw visie en beleid. U heeft tevens de tools en methodes om visie en beleid te operationaliseren binnen uw organisatie.

Docent

Hudsons: Een van de ‘founding fathers’ op het gebied van veiligheidscultuur