Ontwerp

 

 

Het ideale ontwerp voor uw situatie.

Een goed ontwerp draagt bij aan een productieve manier van werken, nodigt uit tot gewenst gedrag en garandeert efficiëntie door hobbels weg te nemen. Intergo creëert optimale ontwerpen die helpen veilig, gezond en effectief te werken. En daarbij gaan we verder dan alleen de arbo-vereisten. De gewenste prestaties vormen ons belangrijkste doel.

We ontwerpen werkplekken, nieuwe manieren van werken, mens-machine-interfaces (MMI) en complete workflows. Dat doen we met de eindgebruiker als uitgangspunt. De inbreng van eindgebruikers is daarom essentieel, waarbij we hun eisen en wensen verbinden met nieuwe systemen en werkwijzen die bewezen resultaat garanderen.

In gesprek met onze consultant

Kirsten Schreibers
+31 (0)6 1862 3585 • [email protected]
LinkedIn

Onze Aanpak

Benieuwd naar onze werkwijze als we een ruimte, een werkwijze of een complete workflow ontwerpen? Binnen onze aanpak staan een paar kernwaarden centraal:

Human centered design
We realiseren gebruiksvriendelijkheid, doelmatigheid en veiligheid. We zijn gespecialiseerd in het doorvertalen van organisatiedoelstellingen naar specificaties gericht op gebruikers.

Met inbreng door gebruikers
De inbreng van gebruikers garandeert een ontwerp dat zich in de praktijk bewijst en ook nog klopt als het eenmaal van de tekentafel af is.
Focus op de user experience (UX)
Onze focus op UX gaat verder dan functionaliteit alleen. We houden bovendien rekening met plezier, emoties en algehele waardering.

Taakanalyse, workshops, mock-ups en meer
Van 3D-simulaties tot eye-tracking en VR-brillen: we gebruiken taakanalyses, workshops, mock-ups en andere moderne middelen om de input van gebruikers te koppelen aan organisatiedoelstellingen. 

Workflows en MMI

Services_Ontwerp
Nudges en Design Thinking

Hoe is het ontwerp van invloed op gedrag dat gebruikers vertonen? We denken na over de psychologie van ontwerpen en gebruiken nudges om met keuze-omgeving op onbewust niveau aan te sturen op de gewenste keuzes.

Wist u dat de keuze voor een specifieke default-optie bepaalt hoeveel mensen er wel of niet meedoen aan een nieuw initiatief?

Met onze nudges en Design Thinking helpen we organisaties om Covid-19-maatregelen effectief in te voeren. Zo gebruiken we kennis over gedrag en het menselijk brein om de veiligheid te verbeteren.

MMI-ontwerp

Hoe ontwerpt u een digitale tool die werkt zoals gebruikers dat verwachten? Al tijdens de eerste stappen helpen we u de belangrijkste behoeften van gebruikers in kaart te brengen. We bepalen de vereisten voor uw oplossing, waarbij we de menselijke behoeften centraal stellen. Met mock-ups en klikbare prototypes begeleiden we de volledige ontwikkeling, zodat gebruikers de tool kunen ervaren en hun feedback kunnen delen. Bovendien kunnen we uw ontwikkelteam begeleiden bij het integreren van de vastgestelde ereisten voor de beste gebruikerservaring, veiligheid en ergonomie.

Workflows

Met een scherp oog voor de menselijke behoeften in uw organisatie ondersteunen we u bij het stroomlijnen of ontwikkelen van een goede workflow. Met visualisaties brengen we de relatie tussen stakeholders in kaart, net als de belangrijkste doelstellingen en de benodigde middelen daarvoor. De betrokkenheid van stakeholders helpt complexe interacties beter te begrijpen en wijs te worden uit wat er in de praktijk belangrijk blijkt. Onze human-centered-aanpak ondersteunt u bij de ontwikkeling en implementatie van de juiste middelen.

Services_Ontwerp
Usability Studies

Veiligheid en goede gebruikservaringen vragen om input door de doelgroep. We doen gebruikersonderzoek op basis van de ISO 9241-110-norm en helpen organisaties hun digitale en fysieke producten op de beste manier te ontwerpen.

Met onze aanpak richten we ons op de diverse fasen in het ontwerpproces. We doen onderzoeken tijdig in het ontwerpproces om de ontwikkelingen daarna te stroomlijnen, net als latere onderzoeken om te valideren of u een product veilig in de markt kunt zetten.

Onze tools

Wilt u een interface, een nieuwe manier van werken of een andere workflow laten ontwerpen? We gebruiken context- en stakeholdermapping, proces blueprinting, scenario’s, co-creatiesessies, brainstorming mock-ups en prototype-evaluaties om tot het perfecte ontwerp te komen.

Controle- en meldkamers en voertuigen

Ontwerp van controle- en meldkamers

Het ontwerp van een controle- of meldkamer vraagt om meer dan goede ergonomie. We houden rekening met de juiste werkhoogte en kijkafstanden. Bovendien gaan we uit van zowel de normale bedrijfsvoering als een verstoorde bedrijfsvoering, om ook dan goed te blijven handelen. Daarnaast hebben we aandacht voor onderwerpen zoals:

Mentale belasting

Wat gebeurt er bij een verstoring van de ‘rustige’ dagelijkse praktijk? En hoe voorkomt u dat de werkdruk in korte tijd aanzienlijk oploopt en eventueel langer aanhoudt? We helpen afbreukrisico’s te voorkomen en de veiligheid te garanderen.

Inrichting van de ruimte

De inrichting moet de weg vrijmaken voor foutloos, doelmatig en efficiënt werk. Voor het ontwerp van de lay-out brengen we in kaart wie er gaan werken en welke taken belangrijk zijn. Met 3D-visualisaties geven we een heldere voorstelling van de ruimtelijke indeling.

Beschikbare hulpmiddelen

Controle- en meldkamers bevatten veel beeldschermen en andere informatiebronnen. We adviseren over de plaatsing en houden rekening met andere belangrijke hulpmiddelen. Zo stemmen we stoelen, communicatiemiddelen en informatiebronnen op elkaar af.

Ontwerp van voertuigen voor spoor, weg en water

Een voertuig (zoals trein, metro, tram, bus, boot, vrachtwagen en auto) is goed ontworpen als dit de bestuurder, machinist of een andere gebruiker als uitgangspunt heeft genomen. Daarnaast zijn de passagiers in de reizigersruimte belangrijke gebruikers, waar we rekening mee houden in het ontwerp.

We ontwerpen veilige, gezonde en comfortabele cabines en werkplekken. Daarbij gaan we verder dan de ARBO-vereisten. Met methoden zoals taakanalyse, beoordeling tegen norm (zoals bijvoorbeeld ISO meting buscabine), workshops, mockups, 3D-simulaties, eye-tracking en VR-brillen komen we tot een allesomvattend en toch bijzonder intuïtief ontwerp.

Wilt u een voertuig laten beoordelen op mogelijke knelpunten en/of (her)ontwerpen om bestuurders zich vertrouwd te laten voelen? We houden rekening met goede lichaamsondersteuning, maatvoering, instelbaarheid, indeling, licht, klimaat, geluid en andere omgevingsfactoren die van invloed zijn. En voor reizigers denken we aan het voorkomen van ongevallen en bijvoorbeeld snelle in- en uitstaptijden. Het garandeert samen een fijn comfort, in combinatie met vertrouwen, zekerheid en een positieve reisbeleving.