Onderzoek

Onderzoek

Intergo neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis op het gebied van Human Factors. De bijdrage betreft thema’s met grote maatschappelijke relevantie, en kan bestaan uit directe funding van onderzoek op universiteiten of instituten, door begeleiding van afstudeerders en stagiairs, of door het ter beschikking stellen van onze kennis of klantsysteem aan onderzoekslijnen. Hiertoe gaan we samenwerking aan met toonaangevende universiteiten/instituten. De resultaten van dit onderzoek komen uiteraard publiek beschikbaar, bijvoorbeeld in wetenschappelijke publicaties.

We hebben 3 onderzoekslijnen gedefinieerd:

  1. Werkbelasting
  2. Neurosafety
  3. Menswaardig incidentonderzoek

1. Werkbelasting

Intergo heeft zich de afgelopen jaren al onderscheiden in het domein van werkbelasting (zie http://www.werkbelasting.nl). Met name door het integrale model, en door taakvereisten niet alleen in time occupancy te vertalen, maar ook in complexiteit. In een tijd van toenemende automatisering willen we (vanuit goed werkgeverschap, maar ook vanuit prestatie) menswaardige taken bieden. Daarom wordt het tijd een derde dimensie aan ons werkbelastingsmodel toe te voegen: arbeidsvreugde. Wat maakt een taak leuk?

Partner: Toegepaste Cognitieve Psycholigie, Universiteit van Utrecht.

2. Neurosafety

Iedereen kent voorbeelden uit marketing en TV-programma's als Mindf*ck waarin gedrag wordt beinvloed. Maar kunnen we deze principes toepassen om veilig en effectief gedrag uit te lokken? Het kan daarbij zowel gaan om het beïnvloeden van gedrag door groepsdynamiek, als ook (bij voorkeur) door het inrichten van de omgeving. Dit onderwerp past goed in alle aandacht voor safety (culture).

Partner: Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft.

3. Menswaardig incidentonderzoek

Los van specifieke incidentonderzoeksmethoden (Tripod, Prisma, IncidentXP, ...) willen we een onderzoeksproces ontwerpen waarin Human Factors een evenwichtige rol krijgt, zodat een menselijke fout niet de conclusie maar het begin van het onderzoek vormt. Dit menswaardig incidentonderzoek dient niet alleen inhoudelijk goede aandacht aan de mensfactor te besteden, maar in het proces respectvolle omgang met alle betrokkenen te garanderen. Er dient dus een HF analyse tool ontwikkeld te worden, met interfaces naar bestaande incidentonderzoeksmethoden, en met soft skills om de analyse uit te voeren. Hiermee doen we recht aan cijfers die aangeven dat de menselijke fout verantwoordelijk is voor 60-90% van alle incidenten. De onderzoekslijn moet leiden tot een beter product, betere trainingen en een betere uitvoering in het veld.