Back to > Projects
MIS Chirurgie

Pontes Medical is bezig met de ontwikkeling van een Minimal Invasive Manipulator (MIM). De MIM is een volledig mechanische manipulator die de arbeidsomstandigheden voor chirurgen tijdens minimaal invasieve chirurgie (MIS) sterk verbetert.

In vergelijking met conventionele MIS, biedt de MIM meer bewegingsvrijheid en geldt er een kortere leertijd. Een bijkomend voordeel is dat de chirurg kan zitten tijdens de procedure. Momenteel worden prototypes van de MIM ontwikkeld voor klinische studies.

Onderzoek naar de risico’s

Intergo heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er risico’s zitten aan het werken op de huidige conventionele MIS-wijze die opgelost kunnen worden met de nieuwe MIM. De onderzochte risico’s hebben betrekking op de relatie tussen de ervaren fysieke en mentale belasting en de kwaliteit van de werkprestatie en welzijn van de arts. Intergo heeft hiervoor de volgende relaties onderzocht:

  • De invloed van de conventionele MIS-werkwijze op de werkprestatie van de arts.
  • De relatie tussen het werken op de conventionele MIS-werkwijze en de kans op het maken van een fout.
  • Gezondheidsrisico’s van de arts die op kunnen treden als gevolg van het werken op de conventionele MIS-wijze, zowel op de korte als op de lange termijn.
  • Wat het effect is van het werken op de conventionele MIS-wijze, na inname van pijnstillers, op de werkprestatie en kans op het maken van een fout.

De resultaten van het afgeronde onderzoek worden gebruikt in het verdere ontwerp van de MIM.

Published on

14 November, 2020

Tags