Back to > Latest
Verminder breinstress en verbeter werkprestaties

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek afgelopen week dat er dit jaar voor het eerst meer werknemers uitgevallen zijn door psychische klachten dan door lichamelijke klachten. Om lichamelijke klachten op het werk te voorkomen zijn er allerlei maatregelen en middelen beschikbaar: Tilhulpen in de gezondheidszorg, goede tafels en stoelen voor kantoorwerk, machines om zwaar werk in de bouw te verlichten. Het human factors vakgebied wordt terecht veelal met dit soort oplossingen geassocieerd.

Uitgangspunt hierbij is dat werkgevers de werkomgeving van werknemers aanpassen aan de beperkingen en de mogelijkheden van de mens. Ditzelfde uitgangspunt kan ook toegepast worden op de cognitieve taken die een mens moet uitvoeren in zijn of haar werk. Het brein heeft namelijk net als het fysieke bewegingsapparaat ook zo zijn eigen wetmatigheden.

Deze wetmatigheden past Intergo toe in haar werk om een optimale interactie te ontwerpen voor de werknemer en zijn werkomgeving. Wij streven naar een bronaanpak om arbeidssituaties te creëren zonder breinstress. Veel onnodige stress is te voorkomen door een goed taak- en organisatieontwerp. Een goed ontworpen werkomgeving heeft niet alleen een positieve invloed op het welzijn van medewerkers, maar ook op een verbeterde prestatie van de werknemer. Dit resulteert zich in het maken van mindere fouten en het voorkomen van gevaarlijke situaties.

Hoeveel tijd kost het uitvoeren van een taak? Hoeveel denkwerk kost het werk? Heeft de werknemer de juiste middelen en mogelijkheden om het werk goed uit te voeren? En krijgt de werknemer inzicht in het resultaat van de werkzaamheden? In de vorm van waardering en terugkoppeling?
Al deze onderwerpen bepalen of een werknemer zijn werk goed kan doen en efficiënt en, heel belangrijk, met plezier.

Lees hier ons whitepaper over mentale werkbelasting of neem contact met mij op voor een afspraak.

29 mei 2015 – door ir Colete Weeda EurErg

Published on

29 May, 2015

Category

Tags