Back to > Projects
Vopak Terminal Botlek Noord

Op de Vopak Terminal Botlek-Noord is een nieuwe bio-diesel fabriek gebouwd, inclusief een nieuw besturingssysteem en herontwerp van de controlekamer.

Aanpak & Resultaat

In een aantal brainstormsessies heeft Intergo samen met eindgebruikers ontwerpuitgangspunten gedefinieerd en is het werkproces geanalyseerd. Dit is vertaald naar gewenste zichtzones, communicatielijnen en looproutes. Voor de informatie- en bedieningsmiddelen is een programma van eisen opgesteld. Vervolgens zijn verschillende conceptuele ontwerpen uitgewerkt, die met de projectgroep getoetst zijn. Ook zijn ontwerpeisen voor het console opgesteld en is een concept-ontwerp gemaakt van het console.

Published on

25 November, 2020

Tags