Back to > Projects
Verbetermaatregelen na incidenten

Intergo is door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gevraagd om kennis en expertise te leveren in de ontwikkeling van een tool die de kwaliteit van verbetermaatregelen na een calamiteit en incident kan beoordelen.

De ambitie van de NFU is om te leren van incidenten en om herhaling van incidenten in de toekomst te voorkomen. Een essentieel element van dit leerproces is het ontwikkelen van kwalitatieve goede verbetermaatregelen (zogeheten barrières in de veiligheidswetenschappen). De tool, genaamd Dutch Barrier Score, is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het AMC (Academisch Medisch Centrum in Amsterdam) en UMCG  (Universitair Medisch Centrum Groningen). De tool ondersteunt onderzoekers op 2 manieren:

•      Met gidsvragen ondersteunt het model de ontwikkeling van barrières;

•      Met controlevragen classificeerthet model de kwaliteit van de voorgestelde barrières.

In aanvulling hierop is een Dutch Grading Score ontwikkeld voor de Raden van Bestuur om de kwaliteit van incidentanalyses en de voorgestelde verbetermaatregelen te beoordelen.

Het model zal binnenkort gepresenteerd en publiekelijk gemaakt worden. Bij interesse in dit model kan contact opgenomen worden met Gert-Jan Kamps.

Published on

25 November, 2020

Tags