Back to > Projects
Veilig gedrag bij beweegbare bruggen

In een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is vastgesteld dat een geel vlak op bruggen mogelijk (als “nudge”) een bijdrage kan leveren aan veiliger gedrag van voetgangers en langzaam verkeer. Verondersteld wordt namelijk dat tijdens een brugbediening passanten op de brug zich door het gele vlak beter kunnen oriënteren en daardoor beter/ sneller een veilige wachtpositie kunnen innemen.

Om de invloed van een geel vlak op het gedrag van langzaam verkeer objectief vast te kunnen stellen, is op verzoek van de gemeente Zaanstad geoptimaliseerd ontwerp van het gele vlak gemaakt, en is een nul- en effectmeting uitgevoerd.  In totaal zijn 926 passanten in de nulmetingen geobserveerd en 1378 passanten bij de effectmetingen.

De metingen zijn uitgevoerd bij de Alexanderbrug, Bernhardbrug en de Zaanbrug.

Er is een positief effect op de veiligheid vastgesteld.

Verdere details zijn te vinden in de publicatie in Tijdschrift voor Human Factors.

Published on

21 January, 2021

Tags