Back to > Projects
Optimalisatie van werklijnen in bediening van elektriciteitsvoorziening

In het Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI) bedient men onder andere de energievoorziening (EV) voor de treinen. Er zijn twee sterk verschillende systemen: 1500 Volt (gelijkspanning) en 25 kiloVolt (wisselspanning), die elk ook verschillen in gevaren kennen.

Het OBI wil een andere verdeling van de werklijnen (naar gebied, soort spanning) en daarbij werklijnen combineren als dat mogelijk is. Intergo is gevraagd de risico’s te verkennen die zitten in de gecombineerde bediening van 1500 V en 25 kV.

Aanpak en resultaat

We hebben de risico’s verkend door gesprekken te voeren met bedienaars en InstallatieVerantwoordelijken. We zijn voor verschillende schakelhandelingen binnen elk systeem nagegaan hoe waarschijnlijk het is dat een bedienfout gemaakt wordt en welke factoren daar invloed op hebben. Dat kunnen kenmerken van de beveiligingssystemen zijn of technische interferentie tussen de diverse EV-systemen. Maar ook procedures en voorschriften, kenmerken van de bediensystemen en kennis en ervaring van de gebruikers zijn beschouwd. Naast veiligheid kan een bedienfout ook gevolgen hebben op de ‘kritische prestatie-indicatoren’ (KPI’s) voor leverbetrouwbaarheid.

Op basis van de diverse analyses hebben we 2 scenario’s voor de werklijnen opgesteld om globaal de foutkansen en risico’s in de bediening van de EV-systemen te beoordelen. In een Bow-Tie diagram zijn verschillende typen fouten uitgezet. Een scenario kan worden uitgevoerd met verschillende rollen van de operators. Men kan bijvoorbeeld fulltime operator zijn, of juist bijspringen tijdens drukte.

In een sessie met operators en InstallatieVerantwoordelijken zijn de scenario’s besproken. Het voordeel van de scenario’s is dat deze voor alle aanwezigen een goed herkenbare situatie zijn waarbinnen rollen, soorten fouten, en werkverdelingen te beoordelen zijn. Het resultaat was een tweetal geoptimaliseerde werklijnverdelingen plus een aantal wens- en verbeterpunten voor de organisatie zelf.

Published on

25 November, 2020

Tags