Back to > Projects
Devices machinist

Machinisten van NS Reizigers hebben verschillende middelen en applicaties ter beschikking in de cabine. Het is een maatschappelijk fenomeen dat er een groei is aan informatiebehoefte en voortschrijdende technologie.

Dit biedt steeds meer mogelijkheden om informatie op een geïntegreerde wijze aan te bieden.

Ook binnen NS Reizigers zijn ontwikkelingen gaande op dit gebied, die aansluiten op de doelstellingen om de veiligheid verder te vergroten en hoogfrequent te gaan rijden. Er worden innovatieve middelen en applicaties geïntroduceerd om machinisten te ondersteunen in het uitvoeren van de rijtaak; verouderde middelen worden daarbij vervangen. Op dit moment is nog geen integraal beeld beschikbaar van de impact van middelen in de cabine op werkbelasting en wat dit betekent voor potentiële afleiding.

Intergo heeft in samenwerking met NS Reizigers dit totaalplaatje gemaakt en de impact van het totaal aan middelen in de cabine op werkbelasting en potentiële afleiding te analyseren. Intergo heeft hiervoor een praktisch toepasbare methode ontwikkeld, door het samenvoegen van verschillende wetenschappelijke modellen op het gebied van werkbelasting en afleiding.

In dit project is een algemeen toepasbare methode ontwikkeld om inzicht te verkrijgen van de impact van het gebruik van devices in relatie tot (in dit geval) de rijtaak, zowel voor werkbelasting als afleiding. Met deze methode kan de bestaande situatie in kaart gebracht worden, maar kan ook inzicht verkregen worden over de introductie van nieuwe devices in het werk.

Published on

25 November, 2020

Tags