Back to > Latest
Meer informatie is niet altijd beter

Bij mij in de straat zijn sinds kort 2 nieuwe witte beelden van fietsers aangebracht om een fietsoversteek beter onder de aandacht te brengen bij automobilisten. Ondanks de bebording die al aanwezig was bleek dit een gevaarlijke oversteek te zijn, met een lage attentiewaarde. De 3 verkeersborden vielen niet voldoende op en dit leidde tot gevaarlijke situaties met nare gevolgen. De verkeersborden staan hier namelijk boven ooghoogte, terwijl de blik van de automobilist naar voren en op de weg is gericht. Daarom heeft de gemeente besloten om 2 beelden van fietsers op ooghoogte (van de automobilist) te plaatsen. Het witte ‘beeld’ van de fietser valt direct in het oog. De vraag is echter of er nu niet te veel informatie wordt aangeboden aan de automobilist, zo veel zelfs dat hij bijvoorbeeld niet de tijd heeft om alles te verwerken, een bekend fenomeen aangeduid als informatie-overload binnen de psychologie. Wellicht waren de fietser en de haaientanden voldoende geweest om aan te geven dat hier een voorrangskruising voor fietsers is. Meer is namelijk absoluut niet altijd beter.

Ook bij andere manieren van informatie-presentatie, zoals op websites en gebruikersinterfaces (schermen op apparaten) is “less” vrijwel altijd “more”. Beperk de informatie tot het noodzakelijke. Tot dat wat de gebruiker nodig heeft om de situatie te begrijpen en om te concluderen welke handelingen er uitgevoerd moeten worden. Plaats de informatie die de gebruiker niet mag missen op een plek waar veel gekeken wordt. Hiernaar zijn verschillende onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld met eye-tracking. In onze westerse wereld begint men een website meestal vanaf linksboven te scannen, volgens de leesrichting. Daaruit blijkt dat de rechterzijde van het scherm veel minder aandacht krijgt.

Afbeeldingen zijn sterke aandachtstrekkers (bron: Marketingfacts.nl). Een beeld zegt nu eenmaal meer dan duizend woorden en bovendien op een snelle manier. Te veel informatie in één beeld heeft als resultaat dat belangrijke informatie niet meer opvalt. Extra uitgebreidere informatie moet wel beschikbaar zijn en de gebruiker moet deze gemakkelijk kunnen opvragen en raadplegen. Met dergelijke uitgangspunten en richtlijnen ontwerpen wij efficiënte en effectieve gebruikersinterfaces (GUI’s), websites en bijvoorbeeld reisinformatiesystemen. Zo vindt de gebruiker sneller de informatie die hij of zij nodig heeft, kan ze sneller een beslissing nemen en is de kans op het maken van een fout een stuk kleiner. Neem voor meer informatie over informatie-presentatie, contact met mij op.

21 april 2016 – door ir Colete Weeda EurErg

Published on

21 April, 2016

Category

Tags