Back to > Latest
Human factors en duurzaam projectmanagement – Partner of last?

Krijgt u het ook zo lekker warm van duurzaam projectmanagement? Het is een nieuwe benadering binnen het projectmanagement. De eerste associatie in de wandelgangen gaat vaak over ecologische aspecten, zoals recycling van materialen, bewust omgaan met energie en voedingsstoffen etc. of over het duurzaam inzetten van ouderen in het werk. Duurzaam projectmanagement gaat over meer. Het gaat over het integreren van sociale, ecologische en economische aspecten in uitvoering en management van projecten: people, planet, profit. Een projectmanager levert dan niet alleen het project zo snel mogelijk binnen de scope op, maar neemt dan ook verantwoordelijkheid, tijd en ruimte voor het behalen van extra, scope overstijgende doelen.

Al zo’n 50 jaar blijken wij van Intergo al een eind op streek te zijn met duurzaam projectmanagement. Human factors/ergonomie heeft namelijk de unieke combinatie van focus op twee nauw aan elkaar verbonden maten: prestatie (profit) én welzijn (people). Deze uitkomst is het resultaat van onze ontwerpgerichte, systeemaanpak, die gericht is op de hele levenscyclus van de werksituatie. Duurzaam projectmanagement is een mooie partner voor ons vak. Het streeft immers ook een integrale benadering na, voor de hele life cycle van producten en processen.

Net als duurzaam project management is human factors/ergonomie nog niet overal gewoongoed. Op de een of andere manier is de ervaren meerwaarde van ons vak human factors bij technisch ontwerpers, inkopers of projectmanagers vooralsnog geringer dan bij de directe eindgebruikers. Heel zwart-wit gezegd – zonder een kwaad woord over techneuten te willen uiten – blijken technisch ontwerpers het lastig te vinden zich in te leven in de weerbarstige praktijk van de eindgebruiker. Anderzijds – zonder eindgebruikers als nitwits af te willen schilderen – blijken de experts uit de praktijk vaak moeilijk aansluiting te vinden bij de ontwerpers. Zij vinden het vaak lastig om hun huidige, dagelijkse gang van zaken ‘los laten’ om tot innovatie te komen.  (Project-)managers vinden gebruikersparticipatie soms lastig, want “zoveel mensen, zoveel meningen”.

Human factors specialisten zijn het gewend om de brug te slaan tussen functionele eisen voor het werk van de mens, los van de realisatievorm, de organisatie van het werk en de technische overwegingen bij de ontwerper. Zij zijn het gewend om de benodigde betrokkenen voor een goed ontwerp samen te brengen, zoals ontwerpers, eindgebruiker, onderhoudsmensen, schoonmakers, managers. Voor projectmanagers kan het aantrekkelijk zijn om een project in een strakke scope zo snel mogelijk op te leveren voor het budget dat ervoor is uitgetrokken. Indien nodig past de mens zich aan het eindresultaat aan: omslachtige werkwijzen kan hij opvangen, listen verzinnen voor niet-passende mens-computer interacties of risico’s nemen voor taken die niet goed bij hem passen, enzovoort.

De ervaring van onze klanten is echter dat de investering in tijd en aandacht voor een goede analyse voor het ontwerp, gebruikersparticipatie, begeleiding bij realisatie, risicoanalyse en evaluatie voor validatie en verificatie zijn vruchten afwerpt in de vorm van een efficiënt, effectief, veilig én prettig ontwerp dat ook geaccepteerd is door de eindgebruikers.

Klik hier voor een praktische toepassing van onze life cycle ergnomics methode, of neem contact met mij op.

 

24 juni 2015 – door drs Kirsten Schreibers EurErg

Published on

24 June, 2015

Category

Tags