Stage 'Neurosafety'

Intergo heeft 3 researchthema's gedefinieerd waar we een actieve bijdrage aan kennisontwikkeling willen leveren. Het eerste thema dat van start gaat betreft 'Neurosafety'. Hierin willen we onderzoeken hoe we effectief/veilig gedrag kunnen sturen door toepassing van psychologische principes in de inrichting van de werkomgeving. Het gaat hierbij zowel om de fysieke werkomgeving als om groepsdynamiek. Binnen dit thema zoeken we in eerste instantie een stagiair die een overzicht van de stand der wetenschap op dit gebied wil maken, en daarmee richting kan geven aan vervolgonderzoek. Voorwaarde is dat je een studierichting hebt waar dit thema herkenbaar wordt onderzocht. Ook een stage dient uit te monden in een publicatie. Heb je interesse? Mail dan een CV en motivatiebrief naar: vanderweide@intergo.nl