Risicoscenario’s opstellen

Waarom

  • Voor de dagelijkse bedrijfsvoering zijn beheersmaatregelen nodig om het bedrijfsproces volgens planning te laten verlopen.
  • Hierbij moet uw bedrijfsvoering bestand zijn tegen mogelijke ‘worst-case’ scenario’s (N.B. De verstoringsbron ligt veelal buiten de invloedsfeer van uw organisatie!)
  • Door het inzicht in deze potentiele scenario’s weet u of uw organisatie in staat is om een crisissituatie te voorkomen.

Voor wie bedoeld

De training Risicoscenario’s opstellen is bedoeld voor zowel veiligheidskundigen als medewerkers die betrokken zijn bij het in kaart brengen van de risico’s in het werk.

Het programma

  • In workshop vorm wordt gewerkt aan het identificeren en analyseren van realistische (toekomstige) risicoscenario’s die een ernstige bedreiging kunnen vormen voor uw bedrijfsvoering.
  • Afhankelijk van eventueel reeds in gebruik zijnde methodiek kan tijdens deze workshop op verzoek aansluiting worden gemaakt met een specifieke methodiek zoals BowTie, FMEA of HEART.

Duur

1 dag.

Resultaat

Na het volgen van de training bent u in staat om op een structurele manier de risico’s in het werk te identificeren in samenhang met de scenario’s die daarop van toepassing zijn.  U ontvangt een certificaat van deelname.

Startdata

De training Risicoscenario’s opstellen staat gepland op

·     

Het is ook mogelijk de training bij u op locatie te organiseren als een in-company. Neem daarvoor contact op met Dirk de Knecht.