BowTie

Waarom

  • De BowTie-methode is een hulpmiddel om proactief mogelijke incidentscenario’s en relevante beheers- en beschermingsmaatregelen, de zogenaamde barrières, snel en begrijpelijk in kaart te brengen.
  • De kracht van de BowTie-methode ligt in de duidelijke visualisatie. Hierdoor kunnen de risico’s en beheersmaatregelen optimaal worden gecommuniceerd. Met de methode wordt informatie op overzichtelijke wijze geordend, waardoor de zwakke plekken in een operationeel proces in een oogopslag zichtbaar worden gemaakt. Er kan inzicht mee verkregen worden waar de organisatie de middelen (financiën, apparatuur) het beste voor in kan zetten. Welke maatregelen hebben het meeste ‘nut’?
  • De BowTie-methode kan zowel op papier als met behulp van een software-toepassing (BowTieXP) worden uitgevoerd. Deze software biedt de mogelijkheid om de BowTie scenario-/risicoanalyses te koppelen aan elementen uit het veiligheidsmanagementsysteem. Denk daarbij aan taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, activiteiten e.d.

Voor wie bedoeld

De training Bowtie is bedoeld voor zowel veiligheidskundigen als medewerkers die betrokken zijn bij het in kaart brengen van de risico’s in het werk.

Het programma

  • De basisprincipes van barriere-denken en de BowTie-methodiek
  • Het toepassen van BowTie in de praktijk. Aan de hand van een eigen praktijkcasus wordt de methodiek stapsgewijs eigen gemaakt.
  • Het ontwikkelen van integriteitscriteria voor BowTie-barrières, zoals het vaststellen van veiligheidskritieke taken en / of -systemen, criteria voor risicoacceptatie e.d.
  • Beheren / beheersen van risicobarrières door koppeling met managementsystemen.

Duur

1 dag.

Resultaat

Na het volgen van de training bent u in staat om door middel van Bowtie alle benodigde preventieve en repressieve barrières in kaart te brengen. U ontvangt een certificaat van deelname.

Startdata

De training Bowtie staat gepland op

·     

Het is ook mogelijk de training bij u op locatie te organiseren als een in-company. Neem daarvoor contact op met Dirk de Knecht.