Lock-out, tag-out, try-out (LOTOTO)

Waarom

  • Om te voorkomen dat medewerkers schade ondervinden tijdens onderhoudswerkzaamheden, wordt apparatuur en randapparatuur veiliggesteld.
  • Dit moet op een zodanige wijze geschieden dat voorkomen wordt dat deze per ongeluk weer ingeschakeld wordt.
  • Hiertoe wordt apparatuur m.b.v. een borging (lock) en een signalering (tag) verzekerd. Ook wordt getest (try out) dat er geen restenergie meer aanwezig is.

Voor wie bedoeld

De training LOTOTO is bedoeld voor zowel medewerkers als stafpersoneel die betrokken zijn bij het implementeren van LOTOTO en die de juiste vaardigheden willen ontwikkelen.

Duur

1 dag.

Het programma

  • Hry analyseren van mogelijke gevaren en energiebronnen.
  • Het aanbrengen van locks en tags om inschakeling te voorkomen.
  • Het ‘drainen’ van mogelijke restenergie of gevaarlijke stoffen.
  • Het testen (try out) van de installatie, voordat onderhoud plaats vindt.
  • De procedure nadat het onderhoud uitgevoerd is.

Resultaat

Na het volgen van de training bent u in staat om een LOTOTO-procedure goed voor te bereiden en in te voeren op de werkplek. U ontvangt een certificaat van deelname.

Startdata

De training LOTOTO staat gepland op

·    

Het is ook mogelijk de training bij u op locatie te organiseren als een in-company. Neem daarvoor contact op met Dirk den Knecht.