Tripod Beta

Tripod Beta

Waarom

  • Tripod Beta is een echte experttool en helpt om op gestructureerde wijze een ongewenste afwijking/verstoring in een proces te analyseren.
  • Tripod Beta laat zien welke beheersmaatregelen niet (voldoende) effectief waren. En welke organisatorische tekortkomingen (op systeemniveau) daaraan ten grondslag lagen.
  • Door Tripod Beta wordt inzichtelijk welke invloed de organisatie heeft gehad op de werkwijze in de praktijk (menselijk gedrag).
  • Tripod Beta is de enige analysemethodiek waarvoor een accreditatiesysteem gehanteerd wordt.

Voor wie bedoeld

De training Tripod Beta is bedoeld voor veiligheidsfunctionarissen die deze methodiek willen gaan toepassen om incidenten te onderzoeken.

Het programma

  • het modelleren van een incident te met behulp van gebeurtenis-object-agent-trio’s
  • het identificeren van falende, ontbrekende of inadequate barrières
  • het beschrijven van achterliggende oorzaken (Basis Risico Factoren)
  • het indentificeren van human factors
  • het formuleren van aanbevelingen op barrière- en systeemniveau.

Er ligt een sterke focus op ‘leren door doen’ waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen casuïstiek.

Duur

1 dag.

Resultaat

Na het volgen van de training bent u in staat om incidenten via de Tripod Beta-techniek te analyseren. U ontvangt een certificaat van deelname of officieel Tripod-certificaat?

Startdata

De training Tripod Beta staat gepland op:

·

Het is ook mogelijk de training bij u op locatie te organiseren als een in-company. Neem daarvoor contact op met Dirk de Knecht.