Onderzoeks- en interviewtechnieken

Skills

Tijdens de onderzoeksfase van het incidentonderzoek staat het verzamelen van informatie en bewijsmateriaal (de zogenaamde puzzelstukjes) centraal. Voor een kwalitatief goed onderzoek is het vanzelfsprekend van belang dat de onderzoekers over de juiste onderzoeks- en interview-skills beschikken. Daarnaast geldt dat elk incident op zichzelf uniek is; en dat kan ook worden gezegd voor elk incidentonderzoek. Elk onderzoek vraagt dus om een ‘op maat’ onderzoeksplan/ontwerp.

Waarom onderzoeks- en interviewtechnieken

Het classificeren van een incident. Wanneer wel/niet onderzoeken?
Definiëren van onderzoeksvragen, de Terms of Reference (ToR) en de scope.
Het inrichten van het onderzoek (ontwerp): wie, wat, waar, wanneer, hoe?

  • Het interviewen van een medewerker die betrokken is bij een incident; iemand die bij dezelfde organisatie werkt.
  • Het op waarde schatten van verklaringen, feiten en meningen, plus welke rol zij spelen bij een analyse.
  • Hoe te handelen bij tegenstrijdige verklaringen?
  • Het schrijven van een goede onderzoeksrapportage.
  • Het structureren en organiseren van een goede analyse.
  • De formulering van een rapportage.

Voor wie bedoeld

De training Onderzoeks- & Interviewtechnieken is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het onderzoeken van incidenten en die daar de juiste vaardigheden voor wil ontwikkelen.

Het programma

  • Onderzoeksvragen, plan van aanpak en scope definiëren.
  • Feiten, meningen en verklaringen interpreteren.
  • Interviewtechnieken aanleren (op verzoek met behulp van ervaren acteurs).

Duur

1 dag.

Resultaat

Na het volgen van de training bent u in staat om een incidentenonderzoek goed voor te bereiden en op een juiste manier de benodigde gegevens te verzamelen. Ook bent u in staat de gegevens te interpreteren en een verslag te schrijven. U ontvangt een certificaat van deelname.

Startdata

De training Onderzoeks- & Interviewtechnieken staat gepland op

·     

Het is ook mogelijk de training bij u op locatie te organiseren als een in-company. Neem daarvoor contact op met Dirk de Knecht.