Human factors-analyse

Skills

Tijdens de onderzoeksfase van het incidentonderzoek staat het verzamelen van informatie en bewijsmateriaal (de zogenaamde puzzelstukjes) centraal. Voor een kwalitatief goed onderzoek is het vanzelfsprekend van belang dat de onderzoekers over de juiste onderzoeks- en interview-skills beschikken. Daarnaast geldt dat elk incident op zichzelf uniek is; en dat kan ook worden gezegd voor elk incidentonderzoek. Elk onderzoek vraagt dus om een ‘op maat’ onderzoeksplan/ontwerp.

Waarom human factors-analyse

  • De Human factors analyse geeft inzicht in waarom mensen fouten maken. 
  • Hierbij wordt het verschil gemaakt tussen onbewust en onbedoelde fouten.
  • We ontdekken waarom we steeds dezelfde soort fouten terug zien komen, welke factoren daaraan bijdragen en hoe we de kans op een menselijke fout kunnen verkleinen.  
  • Ook zien we in welke situaties de mens juist extra veerkracht kan bieden.

Voor wie bedoeld

De training Human factors analyse is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het onderzoeken van incidenten op menselijk gedrag en die meer grip wil krijgen op de achtergronden van gedrag en de menselijke fout.

Het programma

·       Uitleg en oefeningen over de psychologie achter het maken van fouten.
·       Menselijke fouten analyseren en verklaren aan de hand van casussen en methodes.
·       Beoordelen en definiëren van effectieve verbetermaatregelen.
·       Basisprincipes van Safety II.

Duur

1 dag.

Resultaat

Na het volgen van de training snapt u het ontstaan van de menselijke fout en hoe u daar effectieve verbetermaatregelen op in kunt zetten. U ontvangt een certificaat van deelname.

Startdata

De training Human factors analyse staat gepland op

·     

Het is ook mogelijk de training bij u op locatie te organiseren als een in-company. Neem daarvoor contact op met deknecht@intergo.nl