Incidentonderzoek

Incidentonderzoek

Een incidentonderzoek kent onder andere een onderzoeksfase en een analysefase. Daar waar in de onderzoeksfase de puzzelstukjes worden verzameld, worden deze tijdens de analysefase geordend volgens een bepaalde logica/structuur. De structuur hangt af van de gekozen analysemethodiek. Hoewel alle analysemethodieken in het algemeen hetzelfde doel dienen, kunnen de specifieke kenmerken en het toepassingsgebied onderling sterk verschillen. Hieronder belichten we per methodiek de karakteristieke kenmerken.

Programma

De trainingsprogramma’s voor onderstaande methodieken zijn sterk methode-gericht. Dat wil zeggen dat deelnemers zich de methodiek eigen maken. Tijdens de training wordt geleerd:

  • Hoe de logica/structuur van de methodiek in elkaar steekt.
  • Op welke basisprincipes de methodiek is gebaseerd.
  • Hoe de methodiek in de praktijk wordt gebruikt.
  • Hoe er conclusies en aanbevelingen kunnen worden opgesteld aan de hand van de analyse.

Er ligt daarbij een sterke focus op ‘leren door doen’ waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen casuïstiek.

N.B. op verzoek kunnen ook meerdere methodieken in een training worden gecombineerd.

Methodieken:

- Tripod Beta inclusief human factors
- Barrier Failure Analyse (BFA)
- Root Cause Analyse (RCA)
 

Skills:

Onderzoeks- en interviewtechnieken
Human factors-analyse