Opleiding Operationele Veiligheidskunde (OVK)

Veel organisaties werken aan het verbeteren van hun veiligheidscultuur. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat veiligheid breder in de organisatie neergezet moet worden. Het introduceren van een of meerdere OVK-ers op de werkvloer is hierbij een belangrijke stap. Maar deze moeten dan wel gevoed worden met basiskennis op het gebied van veiligheid.

De opleiding OVK wordt door docenten uit de praktijk gegeven en is een volwaardige opleiding voor OVK-ers en andere V&G-functionarissen. De opleiding draagt bij aan de vereiste deskundigheid. Daarmee kan de OVK-er een goede invulling geven aan zijn functie en schakel zijn tussen de praktijk op de werkvloer en het beherende middelbaar leidinggevende niveau.

De opleiding

Het uitgangspunt is ervaringsgericht leren:

 • Voorafgaande aan de cursusdagen bestudeer je de theorie en voer je één of meerdere verwerkingsopdrachten uit gericht op het verwerken van theorie en het ontwikkelen van inzichtaspecten. Vooraf wordt ook een voorbereidingsopdracht uitgevoerd die aansluit op verworven kennis en inzicht en gericht is op de eigen praktijk- en bedrijfssituatie die niet ingeleverd behoeft te worden maar wel input/ uitgangspunt is voor de cursusdag.
 • Tijdens de cursusdagen worden (sub)groepsopdrachten uitgevoerd gericht op inzicht en vaardigheid: op interactieve wijze toepassen van theorie, inzicht hebben in de praktijksituatie en bevorderen van de juiste beroepshouding.
 • Bedrijfsopdrachten na elke module zijn gericht op concrete bedrijfssituaties in de (eigen) praktijk. Je toont aan over theoretische kennis te beschikken, inzichten te hebben verworven en in staat te zijn de theorie in de beroepspraktijk toe te passen.

Programma

Dag 1 ARBOZORG EN ORGANISATIE

 • Rol/taken/positie veiligheidskundige en HSE-operators
 • Werken met inhuur en derden
 • Hiërarchisch toezicht en coördinerend toezicht
 • Observeren en signaleren (veiligheidsrondes) en aanspreken
 • Relevante verplichtingen wetgeving, normen en richtlijnen
 • VCA certificatie
 • Arbeidshygiënische strategie
 • Inspectie SZW
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Dag 2 RISICOBEHEERSING

 • Verschil gevaar – risico
 • Ontstaan van ongevallen (ijsbergtheorie)
 • Risico-inschatting / -bepaling ( Fine & Kinney )
 • De inhoud van een goede RI&E
 • Het opstellen van een TRA
 • De LMRA en de werkvergunning.

Dag 3 ARBEIDSPLAATSEN

 • Werken op hoogte: steigers, ladders, hoogwerkers, werkbakken
 • Lassen en branden
 • Besloten ruimten
 • Elektriciteit
 • Afscherming, markering en signalering
 • Transportveiligheid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalering
 • Fysische factoren.|

Dag 4 ARBEIDSMIDDELEN

 • Gereedschap
 • Machines op de bouw (hout- en metaalbewerking)
 • Apparatuur onder druk
 • Hijs- en hefwerktuigen en hijsgereedschap
 • Lasapparatuur.

Dag 5 GEVAARLIJKE STOFFEN

 • Brand en explosie (ATEX)
 • Brandpreventie en blusapparatuur
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Gezondheidsrisico’s en milieueisen
 • Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen
 • Milieu (bodem, water, lucht).

Examinering

Tijdens de opleiding voer je twee bedrijfsopdrachten uit:

 • Bedrijfsopdracht 1: Arbozorg en organisatie
 • Bedrijfsopdracht 2: Arbeidsmiddelen.

N.B. Bij een in-company opleiding bestaat de mogelijkheid bedrijfsopdrachten op maat samen te stellen, dit gebeurt veelal op verzoek.

Daarnaast wordt de opleiding afgesloten met een OVK-examen bestaande uit 50 multiple choice-vragen. De opleiding OVK is SKO-Hobéon geregistreerd en het schriftelijk examen wordt ook afgenomen door SKO-Hobéon. Het diploma Operationeel Veiligheidskundige (OVK) is te behalen na deze vijf cursusdagen, uiteraard na ook het met een voldoende afsluiten van de twee bedrijfsopdrachten. De cursisten dienen te beschikken of halen tegelijkertijd op de examendag van het OVK het VCA-VOL diploma.

Klik hier voor de complete OVK-brochure.