Lerende organisatie

Waarom

  • Bij veel bedrijven is het onbekend hoe vaak er gevaarlijke situaties optreden en of er een trend zichtbaar is. Als men wel goed weet wat er fout gaat, is men ook in staat om vroegtijdig maatregelen te nemen.
  • Leren is gebaseerd op registratie van (bijna) incidenten en het goed onderzoeken van incidenten en verbetermaatregelen.
  • Daarnaast streeft een lerende organisatie naar excellent vakmanschap in de uitvoering, zodat alle relevante signalen worden opgepikt en er een gerichte respons is.

Voor wie bedoeld

De training Lerende organisatie is bedoeld voor een brede doelgroep binnen bedrijven, variërend van management, HRM, opleiders als veiligheidskundigen.

Het programma

  • Het analyseren van gevaarlijke situaties en beoordelen of er een trend zichtbaar is.
  • De rol van vakmanschap en fouten-management.
  • Evaluatie van de uitgevoerde verbetermaatregelen en bijstelling van beleid.
  • Van managen naar organiseren; faciliterend leiderschap.
  • Het vaststellen van ‘critical moments’ en het klaar hebben van een ‘plan B’.

Duur

1 dag.

Resultaat

Na het volgen van de training bent u in staat om het fenomeen ‘menselijke fout’  beter te doorgronden en te gebruiken als input voor vebetermaatregelen. Ook leert als organisatie fouten te ‘managen’. U ontvangt een certificaat van deelname.

Startdata

De training Lerende organisatie staat gepland op

·     

Het is ook mogelijk de training bij u op locatie te organiseren als een in-company. Neem daarvoor contact op met Dirk de Knecht.