Het nuchter managen van regelbrekend gedrag op de werkvloer

In deze module zoomen we in op de ‘root causes’ van gedrag wat afwijkt van de gestelde regels en procedures. Op een gestructureerde manier krijgt u inzicht in de achterliggende factoren die het ongewenst gedrag stimuleren om bijvoorbeeld geen persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen of om de opgestelde ‘live saving rules’ te overtreden.

Het zal blijken dat er vaak best wel logische redenen zijn voor dit gedrag. Hierbij maken we gebruik van kennis en inzichten uit de psychologie en duiden we de gedrag en cognitie. Tevens krijgt u concrete handvaten aangereikt om interventies binnen uw eigen organisaties uit te (laten) voeren. Wij wijzen u de weg, maar u zult het pad zelf moeten bewandelen. Om u daarop voor te bereiden oefenen we in praktische casussen en met acteurs situaties die u tijdens dit proces tegenkomt.

Wat levert het u op?

  • Inzicht in psychologische wetmatigheden achter gedrag;
  • Het concreet kunnen toepassen van deze wetmatigheden in de besturing en inrichting van uw organisatie;
  • Concrete ‘do’s and don’ts’ voor het managen van gedrag in veiligheidskritische omgevingen, gebaseerd op jarenlange ervaring

Docent

XX